Comissió Negociadora Laborals desembre 23

CIVE maig 2023

Dijous 25 de maig de 2023, hi havia convocada una reunió de la Comissió d’Interpretació, Vigilància i Estudi del Conveni de Personal Laboral de la Generalitat (CIVE), amb 5 punts de l’ordre del dia que es van tractar de la següent manera:   No aplicació de...
Laborals – Comissió Negociadora

Laborals – Comissió Negociadora

Avui constatem com els acords signats pels grans sindicats d’increment retributiu per a l’any 2023 als empleats públics suposen una nova pèrdua del poder adquisitiu (IPC 2022, 5,7%) . Més quan el preu dels aliments s’han incrementat exponencialment el darrer any....