CATAC

DOCUMENTS

GUIA DE PERMISOS PER A PERSONAL LABORAL I FUNCIONARI

IAC-CATAC ha elaborat la nova edició de la guia de permisos per al personal funcionari i laboral de la Generalitat de Catalunya. Aquesta edició té en compte els acords sindicals vigents i les darreres normatives de conciliació i de la Funció Pública així com les circulars i instruccions específiques elaborades pel departament de Governació i Administracions Públiques.​

Guia permisos funcionaris
Guia permisos laborals

Protocols

IAC-CATAC us ofereix una resposta ràpida i adequada a algunes situacions amb què us podeu trobar en el vostre centre de treball.

Feu una mirada i, en qualsevol cas, assessoreu-vos amb les nostres delegades.