Avís legal de protecció de dades de caràcter personal de la IAC-CATAC

Mitjançant aquest avís de protecció de dades, la IAC-CATAC vol facilitar un accés àgil i ràpid a les principals informacions relatives al tractament de dades de caràcter personal que porta a terme i als drets que assisteixen les persones interessades perquè puguin controlar de manera efectiva les seves dades personals.

Responsable del tractament

El responsable dels tractaments de dades de caràcter personal efectuats és la IAC-CATAC, amb seu a la Via Laietana 57, 4t 3a, 08003 Barcelona.