DECRET LLEI 3/2024

DECRET LLEI 3/2024

L’11 d’abril s’ha publicat el Decret Llei 3/2024 de concessió d’un suplement de crèdit i d’un crèdit extraordinari als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023 prorrogats per al 2024 i d’altres mesures financeres i administratives.   En aquesta norma,...