CIVE maig 2023

CIVE maig 2023

Dijous 25 de maig de 2023, hi havia convocada una reunió de la Comissió d’Interpretació, Vigilància i Estudi del Conveni de Personal Laboral de la Generalitat (CIVE), amb 5 punts de l’ordre del dia que es van tractar de la següent manera:   No aplicació de...
COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL

COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL

Divendres 5 de maig de 2023 es va celebrar la reunió del Comitè de Seguretat i Salut del departament d’Educació. En aquesta reunió ens van informar de diversos punts, com ara que es garantirà cursos de l’àmbit preventiu accessible a tot el personal PAS durant tot...