Concurs de Canvi de Destí i Oferta Pública 2024

CIVE 29 juny 2023

Dijous 29 de juny de 2023, hi havia convocada una reunió de la Comissió d’Interpretació, Vigilància i Estudi del Conveni de Personal Laboral de la Generalitat (CIVE), amb 7 punts de l’ordre del dia que es van tractar de la següent manera:   Càlcul de còmput de...
CIVE maig 2023

CIVE maig 2023

Dijous 25 de maig de 2023, hi havia convocada una reunió de la Comissió d’Interpretació, Vigilància i Estudi del Conveni de Personal Laboral de la Generalitat (CIVE), amb 5 punts de l’ordre del dia que es van tractar de la següent manera:   No aplicació de...