RETRIBUCIONS

RETRIBUCIONS

POCAVERGONYA [1]   1. Sector Públic/Sector Privat, mateixos sindicats signants diferents acords. L’IPC no puja igual per a tots. El diferent tracte que els sindicats majoritaris donen al personal del sector públic en relació al sector privat (en detriment del...