TELETREBALL DRETS SOCIALS

 El passat 21 d’abril el Govern de la Generalitat va publicar al DOGC la instrucció 1/23 sobre el teletreball, on derogava la instrucció 2/22 de teletreball en pandèmia i habilitava plenament el teletreball segons el Decret 77/20. En aquest Cataccrac la IAC-CATAC vam fer un resum dels aspectes més destacats de la instrucció 1/23. El fet més destacat d’aquesta instrucció és que donava un termini de temps, fins al 15 de maig, per sol·licitar de nou el teletreball i es derogaven totes les autoritzacions de teletreball fetes fins ara. Un tornar a començar de nou. Ara bé, la sorpresa salta al Departament de Drets Socials quan, el 2 de maig, envia uns criteris d’autorització de teletreball propis. Criteris molt restrictius que s’allunyen de l’esperit del Decret 77/20 i que entenem que trenquen amb l’exercici de confiança que esperem de les jerarquies:

  • Un dia comú de treball presencial per a tot el personal de cada servei o unitat.
  • Una presència estable de la plantilla del servei durant la resta de dies de la setmana, que no representi una oscil·lació superior al 25% respecte de la mitjana setmanal.
  • La impossibilitat d’acumular dos dies seguits de teletreball ni de triar dilluns i divendres alhora.
  • Aquesta nova autorització tindrà una vigència inicial de 4 mesos.

Davant de l’allau de queixes que ens ha arribat al sindicat, vam demanar de seguida una reunió amb el secretari general i el director de Serveis, que ha tingut lloc aquest matí. I la IAC-CATAC hem manifestat que no estem d’acord amb aquests criteris, que trobem molt restrictius tenint en compte que avancem cap a una administració pública amb jornades més flexibles i afavorint la conciliació laboral, personal i familiar, i hem demanat l’explicació del per què d’aquests criteris, que molta gent s’ha pres com un maltractament, una manca de confiança.

El Director de Serveis ha explicat que, segons instruccions de la Direcció General de Patrimoni, s’ha de començar ja amb l’adaptació de l’espai físic de l’edifici per dur a terme la nova forma de treball, tal com funciona el Districte Administratiu (cadires calentes). Ha d’arribar la gent de Prestacions de Família i de Renda Garantida. I ens explica que actualment a Taulat hi ha un desequilibri d’ocupació durant la setmana (bona part del personal teletreballa dilluns i divendres), que s’ha d’ordenar i vehicular amb el treball per objectius i el complement de productivitat del 2024.

  • La IAC-CATAC considerem que la pauta ha de sorgir de les unitats i no pas del departament, les combinacions de dies de teletreball han d’estar pactades amb els i les responsables de les unitats i en relació amb les companyes i companys de les unitats, sense la necessitat d’una directriu departamental. La direcció de serveis ha donat ha entendre que això serà així i que els i les caps d’unitat ja estan formats per coordinar la seva plantilla. I en aquest sentit, hem acordat que el departament elaborarà una nova instrucció que comunicarà al personal entre aquesta tarda i demà, que recollirà la possibilitat de teletreballar dos dies seguits si el/la responsable de la unitat ho autoritza. I pel que fa a l’oscil·lació del 25% quant a la presència estable de la resta de dies fora del dia comú, la direcció de serveis planteja moure aquest percentatge perquè es pugui assolir en unitats menors.

Per qualsevol dubte o consulta, parlem-ne.

acciosocial@catac.cat

Veure arxiu en PDF: Cataccrac Teletreball Drets Socials