El 21 d’abril de 2023 s’ha publicat al DOGC la Resolució PRE/1324/2023 sobre la instrucció 1/23 de Funció Pública sobre la prestació de serveis en modalitat de teletreball. Aquesta serà la primera vegada que entra en vigor plenament el Decret 77/20 de teletreball i tot el seu articulat. Volem recordar que des de IAC-CATAC vam sol·licitar a Funció Pública en la Mesa Sectorial d’abril la possibilitat de combinar la jornada presencial amb la de teletreball i la possibilitat de recuperar hores amb teletreball per poder fer una jornada de 9 hores i mitja, cosa que Funció Pública ens va denegar. IAC-CATAC hem demanat reiteradament negociar un nou decret de teletreball que reculli aquestes possibilitats, així com 3 dies de teletreball. Per tant, és la primera vegada que, sense emergència sanitària, entra plenament en vigor el Decret 77/20 de teletreball. Tot seguit les aportacions més destacades:

 

  • Es deroga la instrucció 2/22 de teletreball per la crisi sanitària. Per tant, tot el teletreball autoritzat fins al moment i els plans personals de treball queden sense efectes el dia 16 de maig de 2023. Entra plenament en vigor el Decret 77/20 de Teletreball.
  • La nova instrucció 1/23 dóna un termini de 15 dies hàbils a partir del dilluns 24 d’abril per fer la sol·licitud telemàtica de teletreball. Concretament especifica que serà via ATRI. En aquesta sol·licitud s’han d’especificar els dies que es volen de teletreball. Si en aquest període no es fa aquesta sol·licitud s’entén que queden anul·lades del tot les autoritzacions del teletreball fetes fins ara (darrer dia 16 de maig). Les autoritzacions de teletreball excepcionals per motius de salut fetes com a adaptació de lloc de treball pels serveis de prevenció de riscos de cada Departament no es veuen afectades per aquest canvi normatiu d’instrucció 2/22 a 1/23. Tal com va dir Funció Pública a la Mesa Sectorial de juny del 2022.
  • Aquesta sol·licitud es regirà per l’article 5 del Decret 77/20.
  • Un cop s’hagi autoritzat el teletreball, s’haurà de formalitzar el pla personal de treball entre la persona treballadora i la persona que exerceix la supervisió, que tindrà una validesa d’un any. Cada departament facilitarà un model per definir les tasques i els dies de teletreball.
  • Sobre la formació, aquesta instrucció diu que les persones que hagin prestat serveis en la modalitat de teletreball abans del 24 d’abril no n’hauran de fer. Les noves incorporacions a partir del 24 d’abril que vulguin fer la modalitat de teletreball sí que hauran de realitzar aquesta formació obligatòria.