INFOCATAC OOP24

 

Places convocades en l’OOP 2024 (DI són places per a discapacitats i DIL discapacitats intel·lectuals):

 

PERSONAL FUNCIONARI

GRUP COS TORN LLIURE PROMOCIÓ INTERNA Total
EXECUCIÓ PENAL
A1 COS SUPERIOR ADMINISTRACIÓ (TITULACIÓ DRET) 3 3
A2 TREBALL SOCIAL 10 10
A2 COS DE DIPLOMATURA, GRUP DE SERVEIS PENITENICIARIS 3 1 4
C1 COS TÈCNIC ESPECIALISTES, GRUP DE SERVEIS PENITENCIARIS 168 138 306
 
A1 COS SUPERIOR D’INSPECTORS TRIBUTARIS 5 (1 DI) 5 10
A1 COS SUPERIOR DE TÈCNICS TRIBUTARIS 7 (1 DI) 13 (1 DI) 20
A2 COS TÈCNIC DE GESTORS TRIBUTARIS 10 (1 DI) 10 (1 DI) 20
 
A1 COS D’ADVOCACIA 11 (1 DI) 11
 
A1 COS SUPERIOR ADMINISTRACIÓ, INSPECCIÓ FINANCERA 4 4
A1 COS SUPERIOR ADMINISTRACIÓ, ESTADÍSTICA I D’ANÀLISI 5 5
A1 COS DE TITULACIÓ SUPERIOR, AMBIENTÒLEGS 31 (3 DI) 31
A1 COS DE TITULACIÓ SUPERIOR, ENGINYERIA INDUSTRIAL 3 2 5
A1 COS DE TITULACIÓ SUPERIOR, EDUCACIÓ FÍSICA 1 1
A1 COS DE TITULACIÓ SUPERIOR, GEOGRAFIA 2 2
A1 COS DE TITULACIÓ SUPERIOR, GEOLOGIA 4 4
A1 COS DE TITULACIÓ SUPERIOR, PATROMINI ARTÍSTIC: ARQUEOLOGIA 1 1
A1 COS DE TITULACIÓ SUPERIOR, PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA 4 4
A1 COS DE TITULACIÓ SUPERIOR, SALUT PÚBLICA 18 (2DI) 14 (1D) 32
A2 COS DE DIPLOMATURA, BIBLIOTECONOMIA 4 4
A2 COS DE DIPLOMATURA, ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL 15 (1 DI) 15
A2 COS DE DIPLOMATURA, ENGINYERIA TÈCNICA TOPOGRAFIA 2 2
A2 COS DE DIPLOMATURA, INTÈRPRETS INFORMADORS/ORES TURÍSTICS 1 1
A2 COS DE DIPLOMATURA, SALUT PÚBLICA 6 (1 DI) 6
C1 COS ADMINISTRATIU 137 (13 DI) 112 (11 DI) 249
C1 COS TÈCNIC D’ESPECIALISTES, DELINEANTS 1 1
C1 COS DE BOMBERS, BOMBER/A DE PRIMERA 120   120
C1 COS D’AGENTS RURALS, AGENT ESCALA BÀSICA 22 22
C2 COS AUXILIAR ADMINISTRATIU 412 (41 DI) 337 (33 DI) 749
E AGRUPACIÓ PROFESSIONAL DEL COS SUBALTERN 326 (30 DI) 148 (DIL) 326
 

PERSONAL LABORAL

GRUP CATEGORIA PLACES DIS Total
A1 CONSERVADOR/A BÉNS CULTURALS 1 1
A1 MUSICÒLEG/ÒLOGA 2 2
A1 PERIODISTA 7 1 8
A3 TÈCNIC/A DE PREIMPRESSIÓ I PRODUCCIÓ 1 1
B1 DINAMITZADOR/A LINGÜISTIC/A 5 5
B1 INFERMERIA 18 2 20
C1 CABUSSADOR/A -PATRÓ/ONA 6 6
C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA – MANTENIMENT 2 2
C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA – OBRES PÚBLIQUES 1 1
C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA – OPERADOR/A CONTROL 2 2
C1 TÈCNIC/A ESPEICALISTA – PATOLOGIA FORENSE 2 2
C1 TÈCNIC/A ESPEICALISTA – SO I IMATGE 3 3
C1 TÈCNIC/A ESPEICALISTA – SOBREESTANT D’OBRES PÚBLIQUES 3 3
D1 AUXILIAR DE GERIATRIA 15 15
D1 AUXILIAR D’EDUCACIÓ ESPECIAL 5 5
E GUARDA 1 1