MEPAG

22 d’abril de 2024

 

Cataccrac MEPAG abril 24

 

El dilluns previ a Sant Jordi, la IAC, ens hem reunit en l’àmbit de la MEPAG per tal que l’administració presentés l’Oferta d’Ocupació Pública de 2024. Aquesta OOP és vital que surti abans del juliol del 2024, ja que les interines, sobretot del cos d’auxiliar administratiu, amb el nomenament fet a posteriori del RD 14/21, l’Icetazo, el tenien limitat a tres anys si la plaça vacant no es convocava. Aquesta modificació de l’article 10 del TREBEP el van aprovar en la mesa estatal CCOO, UGT i CSIF.

 

Des de IAC-CATAC hem anat posant el tema sobre la taula en totes les reunions del grup de treball de la MEPAG per tal que moltes persones interines no veiessin finalitzada la seva vinculació sense tenir oportunitat d’estabilitzar. També cal recordar que les ofertes tenen el percentatge de promoció interna, per tant tot el personal funcionari de carrera també tindrà l’oportunitat de promocionar en aquests processos que es convocaran durant aquest 2024.

 

IAC-CATAC hem fet palès la nostra queixa, una altra vegada, primer: del nombre insuficient de places del cos de subalterns, que no cobreix les places de la convocatòria anul·lada 243; i segon: del percentatge de places de reserva de discapacitat intel·lectual que es troba íntegrament al cos de Subalterns. El que està per veure és com es repartirà aquesta reserva entre el cos i quantes de la categoria laboral que s’ha creat: Personal d’activitats de suport addicionals – grup E. La setmana passada IAC-CATAC ja vam presentar un escrit a la Secretària General de Funció Pública exposant aquestes demandes i que aquest cos tingui una oposició com la d’estabilització, ja que se li va negar aquesta possibilitat.

 

També, hem demanat les dades sobre els criteris generals de l’oferta. Com per exemple:

– finalització de nomenaments o contractes per cos o categoria durant el 2024 i 2025.

– percentatge de temporalitat per cos o categoria.

– quins cossos o categories han considerat “essencials” els departaments i quina motivació han exposat per aquestes necessitats.

 

La convocatòria d’aquestes properes oposicions, que es sumaran a les OOP-21-22-23 està pendent i es tractarà en la propera reunió del grup de treball d’estabilització de la MEPAG.

 

En l’àmbit d’aquesta reunió, des de la IAC, en el torn obert hem plantejat a Funció Pública com pensen realitzar el relleu generacional que hi haurà a l’administració catalana en els propers deu anys. Cal tenir en compte que hi ha un gruix de més de 15.000 funcionaris que en cinc anys assoliran l’edat de 65 anys, i que la franja de 55-60 també té un gruix de prop de 10.000. És un problema que es trobarà la Generalitat en breu i que cal començar a treballar i trobar solucions immediates. És per això que la IAC, hem demanat jubilacions anticipades bonificades i la jubilació parcial per al personal funcionari, per tal d’assegurar el relleu generacional a l’administració.

 

Fer-ho d’aquesta manera afavoriria la convocatòria d’ofertes d’ocupació pública més àmplies i garantir el bon funcionament dels serveis públics per tal que les noves incorporacions es puguin formar adequadament. És del tot necessari tractar aquests punts durant aquest any per tal de no haver de fer-ho tot al final i a corre-cuita. No cal arribar, altre cop, al “tard i malament”. És un problema molt greu el relleu generacional. La captació de talent, com els agrada anomenar-ho ha de passar, també, necessàriament per la dignificació del treballador i treballadora pública i això vol dir dotar el personal de més drets, més formació i més retribucions. Cal recuperar totes les retallades, com el FAS, i tenir augments de sou que compensin dècades de congelacions i de pèrdua de poder adquisitiu.

 

Finalment, en el torn obert, també hem lamentat que no s’hagin dut a terme les negociacions per les 35 hores més ràpidament. A l’administració catalana encara tenim una jornada laboral de 37,5 hores quan, comparativament amb altres administracions públiques, en realitzen 35 hores. S’ha deixat passar una oportunitat única de poder donar un pas endavant i equiparar-nos. Està clar, que si Catalunya vol ser a l’avantguarda, cal ser exemple per al sector privat i a ulls d’Europa. Per tant, si la reducció de la jornada laboral està en el programa de la majoria de partits polítics que es presenten a les eleccions al Parlament de Catalunya, cal donar un pas més endavant i plantejar-se una jornada laboral de trenta-dues hores i mitja. Avancem cap a una administració pionera, atractiva i que realitzi uns serveis públics de qualitat amb unes condicions laborals dignes.

Dignifiquem l’administració pública de Catalunya.

 

 

DEMANDA IAC