Permisos RD 5-23

Permisos RD 5-23

El passat 29 de juny, dins les mesures aprovades al RD 5/23, hi havia les modificacions de permisos i de conciliació. Modificant, així, alguns preceptes dels articles 48 i 49 del TREBEP, i dels articles 34 i 37 de l’Estatut dels Treballadors i Treballadores. Els...