Funció pública ha publicat al web del concurs oposició que inicia un expedient d’ofici per declarar la responsabilitat patrimonial per DANYS MORALS i indemnitzar les aspirants admeses a les oposicions d’estabilització del dia 29 d’abril. La proposta de la Generalitat és una indemnització de 90€ per persona per danys morals. Aquest import s’ha basat en fets taxats: participació en meses electorals. L’inici de l’expedient es  publicarà el 8 de juny al DOGC. Aquesta indemnització serà d’OFICI.

IAC-CATAC considerem que aquesta quantia és irrisòria i insuficient. Cap indemnització podrà resoldre el greuge causat pel desgavell ocorregut. Cap indemnització repararà la incompetència manifesta en l’organització d’unes oposicions. Cap indemnització arreglarà el patiment i la preparació que comporta uns exàmens d’oposicions, on molts cossos no s’havien convocat en dècades.

És per això, que IAC-CATAC, el dia 1 de maig, va demanar responsabilitats en la figura de la màxima dirigent de Funció Pública, la Consellera de la Presidència. Sent l’únic sindicat que ha demanat responsabilitats en els alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya. Fet que va comportar el cessament de la Directora General de Funció Pública, naturalment insuficient per reparar el dany.

Comunicat de IAC-CATAC del dia 4 de maig:

https://catac.cat/grup-de-treball-destabilitzacio-de-la-mepag-proves-del-concurs-oposicio-destabilitzacio-3/

Pel que fa a la indemnització presentada per l’Administració, les persones afectades disposaran de 10 dies hàbils, fins el 22 de juny, per presentar al·legacions a la proposta de resolució de la indemnització d’ofici concreta. La previsió dels pagaments de les indemnitzacions es preveu a la finalització de l’expedient, després de l’estiu.

Tota la informació està a la pàgina de Funció Pública del concurs oposició d’estabilització:  https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/proces-destabilitzacio-de-locupacio-temporal/concurs-oposicio/index.html

Veure en PDF: INFOCATAC Indemnització