LA IAC-CATAC DECIDEIX EN ASSEMBLEA D’AFILIACIÓ DEMANAR LA DIMISSIÓ DE LA CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, LAURA VILAGRÀ, I DE LA SECRETÀRIA GENERAL DE LA FUNCIÓ PÚBLICA PER DEIXADESA DE FUNCIONS EN L’ORGANITZACIÓ DE LES OPOSICIONS D’ESTABILITZACIÓ.

 El dijous 4 de maig, ens tornem a reunir amb la Consellera i Funció Pública perquè ens informin de les decisions que ha pres l’Administració vers l’examen d’oposició d’estabilització del dissabte 29 d’abril. Tants dies han de passar, per què assumeixin que l’organització és insalvable? Per reconèixer que han fet el que pitjor podien fer? Per dimitir? La potestat organitzadora en un procés selectiu és única i exclusivament de l’Administració, que actua com a garant dels principis que regeixen els processos de selecció: mèrit, capacitat i igualtat. IAC-CATAC volem solucions per a les milers d’aspirants que han vist com part de la seva vida s’ha consumit per culpa d’una ineficient gestió, nul·la organització, i incompetència manifesta per part de dirigents polítics que estan utilitzant tot el que poden per aferrar-se al càrrec. És hora ja, que la pitjor oposició mai feta a l’Administració de Catalunya comenci a solucionar-se, però sense les mateixes persones que ens han portat fins aquí. El que cal és disculpar-se, plegar i deixar que algú competent s’encarregui de solucionar-ho.

Es confirma la incompetència total de la Consellera al veure’s obligats a REPETIR TOTS ELS EXÀMENS D’OPOSICIÓ D’ESTABILITZACIÓ DE LES CONVOCATÒRIES 600, 643, 650 i 700 per manca de garanties jurídiques de compliment dels principis constitucionals. Són incapaços de garantir els principis de mèrit, capacitat i igualtat, així com la cadena de custòdia. Jurídicament és insostenible la pilota endavant que volien fer. Les treballadores públiques no som moneda de canvi per voler seguir ocupant la primera bancada del Parlament de Catalunya. És una vergonya aquest despropòsit. La pitjor oposició de la història de la Generalitat de Catalunya, que enlloc d’anar endavant, va endarrere en la gestió d’unes oposicions. La Generalitat ha estat incapaç de complir el punt 6.9 de les bases de convocatòria comunes: “Tota la documentació del procés selectiu romandrà custodiada per la Subdirecció General de Selecció i no se’n podrà disposar fora d’aquest àmbit.”

Seguint amb el marc de la reunió, Funció Pública ens ha presentat un calendari de la realització de les proves tenint en compte que les bases de les convocatòries especifiquen, en el seu punt 7.1 que totes les proves s’han de realitzar el mateix dia i hora.

Volem recordar les paraules de la IAC a la Mesa de Negociació General del 4 de novembre de 2022: “[…] després d’haver consultat les bases de l’organització i haver escoltat les seves queixes, no podem signar l’acord de 19 de d’octubre pel que respecta al punt 1, en relació amb la data i hora de celebració de les proves selectives del concurs oposició d’estabilització i de la promoció interna. Exposem que, per bé que estan d’acord amb l’esperit genèric de l’acord, tenim dubtes en l’aplicació pràctica d’aquest punt 1. Per altra banda, volem posar de manifest que s’ha detectat que hi ha persones que porten molts anys a l’administració, com a personal interí en abús de temporalitat, però que no han pogut estabilitzar perquè tenen serveis prestats en dos cossos diferents, per tant aquesta problemàtica també es pot donar al concurs oposició, en el que moltes persones tindran una dicotomia de quin cos presentar-se, tant de cossos generals com especials, com és el cas d’educació social i treball social. Així doncs, demanem que aquestes persones es puguin presentar als dos cossos o a les dues opcions, per evitar de nou un perjudici a aquest personal. Malauradament, les bases no es poden modificar en aquest moment del procés.

Així doncs els exàmens queden així:

1 de juliol 8 de juliol
643 – Agents Rurals 600 – Personal Funcionari
650 – Execució Penal
700 – Personal Laboral Transversal

És important, destacar, que es retrotrauran les actuacions a la llista d’admesos i exclosos, perquè tots els actes del dia 29 d’abril són nuls de ple dret, per NO complir totes les garanties jurídiques i NO garantir els principis de mèrit, capacitat i igualtat. També, la Generalitat ha manifestat la voluntat d’indemnitzar les persones aspirants d’ofici. Caldrà esperar veure quina quantia. Sigui com sigui, aquesta indemnització no serà mai suficient, per cobrir els danys morals que han patit les persones opositores. Per altra banda, IAC-CATAC estudiarà jurídicament la possibilitat d’indemnitzacions individuals per danys provats de les persones aspirants.

IAC-CATAC hem plantejat a la reunió que l’Administració doni permisos a totes les participants per poder preparar-se bé el següent examen, donat que gran part de les treballadores han gastat les seves vacances, aps, i tot el que han pogut rascar per preparar-se unes oposicions que han marcat la seva vida per sempre i que veuen com per la incompetència de la Consellera i de Funció Pública ho han perdut.

Des de IAC-CATAC seguirem lluitant per la defensa dels drets de totes les treballadores públiques.

RÀBIA, RÀBIA, RÀBIA! INDIGNACIÓ I FRUSTRACIÓ!