El 4 d’octubre hi ha hagut una nova reunió del grup de treball d’estabilització depenent de la MEPAG. En aquesta reunió s’han definit una sèrie de calendaris provisionals dels processos en curs i dels pendents de convocar. Així doncs, fem una radiografia de l’estat actual d’aquests processos:

Concurs-oposició d’estabilització

Aquest és el calendari previst per als processos 600, 650 i 700, tal com vam informar en la reunió anterior es manté, l’únic que s’ha afegit són els processos ajornats.

Concurs-oposició d’estabilització
Publicació de les notes dels processos ajornats 6 d’octubre
Valoració provisional de mèrits del total de convocatòries Setmana 16 d’octubre
Al·legacions als mèrits Primera quinzena de novembre
Examen de català Primera quinzena de novembre
Valoració definitiva de mèrits Segona quinzena de novembre
Acte d’adjudicació Segona quinzena de desembre
Publicació al DOGC dels nomenaments i un mes per a la presa de possessió. Primera quinzena de gener de 2024

L’acte d’adjudicació serà per a totes les persones aspirants. Des de IAC-CATAC hem demanat a Funció Pública que s’informi al personal interí que té la plaça afectada per aquest procés al més aviat possible.

Pel que fa a la indemnització per la repetició dels exàmens del 29 d’abril, Funció Pública encara està pendent de l’informe de la comissió jurídica. IAC-CATAC considerem que aquesta indemnització és insuficient. Així que tal com dèiem, el Govern, com sempre en la seva línia: “tard i malament”.

Promoció Interna Especial

 La promoció interna especial, que IAC-CATAC ja va sol·licitar al novembre del 2021 i que es va plasmar, finalment, amb la Llei 8/23 s’iniciarà un cop finalitzi el procés d’estabilització. Serà del 45% de les places convocades a estabilització i tindrà les mateixes condicions que l’examen del concurs d’estabilització. La promoció interna de l’A2 (cos de gestió) a l’A1 i del C2 (auxiliar administratiu) al C1 es quedaran al mateix lloc i es reclassificarà la plaça. La proposta de IAC-CATAC va ser que fos per concurs de mèrits, que va ser refusada per Funció Pública i no va comptar, malauradament, amb la unitat sindical que s’hauria esperat.

Aquesta promoció interna té prevista la publicació de les bases un cop finalitzat el procés d’estabilització, cap al febrer del 2024. Un cop publicat caldrà que passin tres mesos per a la realització dels exàmens, així que aniríem, previsiblement cap al maig del 2024.

La relació de cossos amb promoció interna especial amb el número de places convocades en l’oferta d’ocupació pública d’estabilització és la següent (la convocatòria de promoció interna haurà de ser del 45% d’aquest nombre de places):

Places convocades als processos d’estabilització
Subgrup Cos Places
A1 Cos de titulació superior, arquitectura 46
A1 Cos superior d’administració, escala superior d’administració general 866
A1 Cos de titulació superior, enginyeria de telecomunicacions 3
A1 Cos de titulació superior, enginyeria agrònoma 33
A1 Cos de titulació superior, enginyeria de camins, canals i ports 3
A1 Cos de titulació superior, enginyeria de forests 14
A1 Cos de titulació superior, enginyeria industrial 18
A1 Cos de titulació superior, salut pública 62
A2 Cos de gestió d’administració, escala de gestió d’administració general 758
C1 Cos administratiu, escala administrativa 970
C1 Cos tècnic d’especialistes, analistes de laboratori 7
C2 Cos auxiliar d’administració, escala auxiliar administrativa 2.881
Total   5.661

Concurs de trasllats

Els concursos de trasllats habilitats per la Llei 8/23, tenen dues fases d’adjudicació.

  • Una primera fase d’adjudicació amb les persones que tenien la condició de funcionàries abans de la resolució del concurs de mèrits (23 de desembre de 2022)
  • Una segona fase amb totes les persones aptes pels processos d’estabilització.

La previsió de calendari dels concursos de trasllats és que s’iniciïn al finalitzar el concurs oposició d’estabilització gradualment. Tenint en compte que els cossos que estan afectats per processos de promoció interna, aquesta s’ha de realitzar abans, i per tant els concursos de trasllats seran a la finalització del procés, previsiblement a finals del 2024.

Des de IAC-CATAC hem reclamat, per al personal laboral, que els canvis de destinació, que és potestat de cada departament convocar, es facin simultàniament també, supervisats per Funció Pública.

Cos Subaltern

IAC-CATAC seguim insistint que es realitzi la convocatòria de l’oposició ordinària i es negociïn les bases d’aquesta nova convocatòria que substitueix l’anul·lada 243, l’abans possible, tal com es va parlar.

Amb totes aquestes dades queda clar, que hi ha molta feina a fer i que IAC-CATAC seguirem vetllant i lluitant pels interessos i defensant els drets dels treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya, perquè TOTES SOM TREBALLADORES PÚBLIQUES.

Veure en PDF: Cataccrac grup de treball mepag 4 oct