El Grup de Treball d’Estabilització de la MEPAGC ens hem reunit amb Funció Pública el 20 de setembre i hem tractat els temes següents:

Concurs oposició

Encara queden dos exàmens per fer que es realitzaran la setmana vinent, el 29 de setembre, d’auxiliar administratiu i de treball social. La previsió és que el 2 d’octubre surtin les publicacions dels enunciats i les plantilles. S’espera que les notes d’aquestes dues convocatòries es publiquin durant la setmana del 6 d’octubre. Posteriorment s’obrirà el termini de mèrits i d’al·legacions i recursos.

Així doncs, el calendari provisional de mèrits del total de convocatòries 600, 650 i 700 està previst, segons terminis establerts, de la següent manera:

Valoració provisional de mèrits del total de convocatòries Segona quinzena d’octubre
Al·legacions als mèrits Primera quinzena de novembre
Examen de català Primera quinzena de novembre
Valoració definitiva de mèrits Segona quinzena de novembre
Acte d’adjudicació Segona quinzena de desembre
Publicació al DOGC dels nomenaments i un mes per a la presa de possessió. Primera quinzena de gener de 2024

 

Pel que fa a la convocatòria 643 d’agents rurals, es preveu la prova mèdica el 26 de setembre i els resultats la primera quinzena d’octubre. Els mèrits es preveuen la segona quinzena octubre.

Us recordem que segons les bases de les convocatòries es realitzarà un acte d’adjudicació de totes les persones amb plaça, on triaran plaça per ordre de puntuació. Per una qüestió jurídica no és viable que les persones es puguin quedar al mateix lloc que ocupen com a interines, sempre que el lloc que ocupen estigui convocat (com es va fer al concurs de mèrits), malgrat que aquest és l’Acord signat i l’Acord de Govern d’aprovació de les ofertes públiques d’estabilització. IAC-CATAC hem demanat que s’informi de les places convocades al personal interí afectat.

Es donarà resposta a al·legacions i recursos formulats, amb la celeritat que els sigui possible, en informen.

Indemnitzacions

Les indemnitzacions del concurs de mèrits encara estan pendents de l’informe de la Comissió Jurídica Assessora, que ha d’emetre un informe preceptiu. Així doncs, queda encara esperar.

Concurs de mèrits RD 5/23

Sobre la possibilitat d’un nou concurs de mèrits, Funció Pública diu que ha analitzat les dades i que han comprovat que van complir amb els requisits exigits per la L 20/21. Per tant, no hi ha previsió de fer un nou concurs de mèrits de les places que compleixin el requisit de la disposició addicional vuitena de la L 20/21 perquè, segons la Generalitat, ja les va treure totes.

Increment retributiu del 0,5%

Després del pacte que van arribar a Madrid els sindicats CCOO i UGT, on es pactava un pírric increment salarial del 9,5% variable en tres anys, unes de les condicions era que si el cost de la vida superava el 6% el 2023, hi hauria un increment salarial del 0,5% el mateix 2023. És a dir, que van pactar una pèrdua de poder adquisitiu progressiu i nivell de vida de les treballadores públiques a canvi d’una pau social que ens arrossega a la misèria. La Generalitat, lluny de millorar aquest pacte, es limita a dir que no hi poden fer res. IAC-CATAC manifestem, un cop més, que aquest augment salarial és totalment insuficient per pal·liar la pèrdua de poder adquisitiu a Catalunya que arrosseguem des de fa més de deu anys. Reiterem que aquest pacte va ser La Gran Estafa. Aquest pírric augment del 0,5% que ens deuen l’abonaran, previsiblement, a la nòmina de novembre.

Promoció Interna i Concurs de trasllats

Aquests temes no s’han tractat avui, però tenim el compromís que es tractaran a la propera reunió, en 15 dies, on parlarem de previsió de calendari d’aquests processos i també de les ofertes d’ocupació pública ordinàries. Tot i no tenir un calendari definit encara, la previsió és finalitzar l’estabilització el gener-febrer del 2024 i seria quan es procedirien a la resta de processos pendents.

Veure en PDF: Cataccrac grup de treball mepag 20 de setembre