CONCURS DE MÈRITS (desembre22)

CONCURS DE MÈRITS (desembre22)

El 23 de desembre s’ha publicat al DOGC el nomenament del personal funcionari i el personal laboral que han superat el concurs de mèrits. La presa de possessió tindrà efectes a partir del 9 de gener. Hi haurà de dos tipus: adjudicació directa, el mateix 9 de gener...
CONCURS DE MÈRITS (desembre22)

CONCURS DE MÈRITS 2

S’han publicat les llistes de les aspirants que han d’escollir places en el concurs de mèrits i de les aspirants que romandran al lloc de treball en adscripció provisional, tant de personal funcionari com de personal laboral: Sistemes d’adjudicació de llocs de treball...
CONCURS DE MÈRITS (desembre22)

CONCURS DE MÈRITS 1

El 30 de novembre s’han publicat els llistats definitius de la convocatòria 300 (personal funcionari) i convocatòria 400 (personal laboral). Els acords del Tribunal Qualificador es troben a l’e-tauler Convocatòria 300 Convocatòria 400 Aquests acords remeten als...