CONCURS DE MÈRITS (desembre22)

CONCURS DE MÈRITS (desembre22)

El 23 de desembre s’ha publicat al DOGC el nomenament del personal funcionari i el personal laboral que han superat el concurs de mèrits. La presa de possessió tindrà efectes a partir del 9 de gener. Hi haurà de dos tipus: adjudicació directa, el mateix 9 de gener...
CONCURS DE MÈRITS (desembre22)

CONCURS DE MÈRITS 3

Publicats els actes d’adjudicació de les convocatòries 300 i 400 per a les persones aspirants dels annexos 2.a i 2.b del 2 de desembre després de les modificacions de l’annex 1 del 9 de desembre....
CONCURS DE MÈRITS (desembre22)

CONCURS DE MÈRITS 2

S’han publicat les llistes de les aspirants que han d’escollir places en el concurs de mèrits i de les aspirants que romandran al lloc de treball en adscripció provisional, tant de personal funcionari com de personal laboral: Sistemes d’adjudicació de llocs de treball...
CONCURS DE MÈRITS (desembre22)

CONCURS DE MÈRITS 1

El 30 de novembre s’han publicat els llistats definitius de la convocatòria 300 (personal funcionari) i convocatòria 400 (personal laboral). Els acords del Tribunal Qualificador es troben a l’e-tauler Convocatòria 300 Convocatòria 400 Aquests acords remeten als...
PROMOCIÓ INTERNA

PROMOCIÓ INTERNA

El Govern de la Generalitat de Catalunya aprovarà en breu un Acord de Govern per redactar un Decret Llei que possibiliti una promoció interna especial i exclusiva, atenent així a la petició que IAC-CATAC va fer el passat novembre del 2021, en què demanàvem una...