En el marc de la MEPAG avui ens hem reunit el Grup d’Estabilització amb Funció Pública. Han quedat temes pendents que es tractaran el proper dijous, ja que encara no s’han tancat. Tot seguit us detallem les informacions que sí:

RECORDEU: PUBLICACIÓ AL DOGC DELS NOMENAMENS DEL CONCURS DE MÈRITS, divendres, 23 DE DESEMBRE.

– La presa de possessió de personal funcionari o signatures de contractes fixos en el cas del personal laboral de les aspirants del concurs de mèrits es realitzarà:

o ADJUDICACIÓ DIRECTA: dia següent de la publicació al DOGC, 24 de desembre (o dia hàbil següent)

o ADJUDICACIÓ AMB TRIA DE PLACES: a partir del 9 de gener fins al 9 de febrer.

o Properament es publicarà una nota a ATRI explicant el procediment.

 

– Les persones aspirants deixaran de tenir la condició d’interines i passaran a ser funcionàries de carrera o laborals fixes. Per a tornar a ser nomenada com a interina s’haurà de passar per un procediment de selecció d’una convocatòria d’ATRI.

– Totes les renúncies, bé sigui per renúncia expressa per escrit o perquè no prenguin possessió en termini, faran que les persones següents en les llistes definitives siguin nomenades, mitjançant una nova Resolució que es publicarà al DOGC.

Pel que fa als temes pendents per a la reunió de dijous:

– Seguir amb la negociació de la situació de totes les places del cos auxiliar administratiu. IAC-CATAC està negociant que les aspirants que han obtingut places de mitja jornada es solucioni quan abans millor aquest greu problema.

– També estem pendents de la convocatòria de personal subaltern en curs actualment i negociant perquè sigui d’estabilització, per tal que aquest personal tingui també opció en el concurs oposició d’estabilització.

– Amb el compromís que cap persona es quedi fora pel concurs de mèrits, negociarem la continuïtat de totes les persones afectades per aquest procés.

Per altra banda, també hem fet queixa tant del procés del concurs oposició del cos d’Agents Rurals i d’Execució Penal, perquè entenem que no compleixin els requisits generals dels processos d’estabilització.

 

Veure el document