IAC-CATAC denuncia l’engany de Funció Pública en relació a les places ofertes del cos Auxiliar Administratiu. Cal tenir en compte que en cap moment la part social és coneixedora de les places ofertes en el concurs de mèrits, malgrat haver fet aquesta petició reiteradament.

Des de l’inici de la negociació, IAC va fer la consulta sobre la possibilitat que les persones poguessin estabilitzar en una plaça de mitja jornada i se’ns va dir que no. Que una persona funcionària se la nomenava sempre a jornada completa. IAC denuncia que una plaça d’auxiliar administrativa a mitja jornada és una altra forma de precarietat, ja que és impossible que cap persona pugui subsistir en aquestes condicions salarials.

A una setmana de la tria de places ens trobem amb la sorpresa que moltes places del cos Auxiliar Administratiu són de mitja jornada i no van agrupades com es va fer amb el concurs de trasllats (que era el que pensàvem) ni com les estan ocupant ara la majoria de persones interines, sinó de manera individual. Resulta que van convocar plaça per centre, independentment de si una persona ocupava un centre o dos. Aquesta és la base del problema: l’Administració estabilitza places no persones.

En el mateix moment que ens vam adonar de la magnitud del problema, IAC-CATAC ha posat diferents solucions sobre la taula per aconseguir el mínim perjudici.

La primera demanda d’IAC-CATAC va ser mantenir la situació com l’ocupen les persones interines: nomenaments per 2 centres de treball. Sembla ser que això, que s’ha estat fent durant anys amb els nomenaments de personal interí, no és pot fer en un nomenament de personal funcionari de carrera. Per altra banda, això comportava un altre problema: manca de places. Si agrupaven les places, aquestes es reduïen a la meitat. Llavors vam plantejar que es convoquessin més places, ja que en cap cas podíem permetre que s’estabilitzessin menys persones que les places convocades inicialment. Tampoc era possible fer modificacions en la convocatòria.

La segona demanda va ser que passessin totes les places de mitja jornada a jornada sencera. Això suposava un problema pressupostari greu i també el fet que no tots els centres necessiten realment d’una persona realitzant tasques administratives a jornada completa.

Des que ens vam assabentar de la situació no hem parat de negociar, en plena setmana de ponts i fent reunions diàries. No hem pogut informar fins tenir alguna qüestió clarament lligada que permetés minimitzar al màxim el problema.

Finalment, hem aconseguit l’Acord següent:

Que en el marc dels processos d’estabilització, 312 lloc de treball seran adjudicats en règim de jornada ordinària, mitjançant adjudicació directa, a les persones que han superat el procés de concurs de mèrits i que prestin serveis de l’escala auxiliar d’administració de la Generalitat de Catalunya en dos centres educatius del Departament d’Educació en llocs de treball de mitja jornada afectats pel concurs de mèrits d’estabilització.

Paral·lelament, al marge dels processos d’estabilització, l’Administració es compromet a realitzar una anàlisi organitzativa de la totalitat de llocs de treball existents actualment a mitja jornada d’auxiliar administrativa (centres) dels centres educatius del Departament d’Educació, als efectes d’una progressiva transformació en llocs de treball amb jornada ordinària i amb la corresponent clau de mobilitat, d’acord amb les necessitats del servei i amb la finalitat de la millora en la qualitat del servei públic que presta. Aquesta anàlisi i la seva implementació es completaran abans de la propera convocatòria del concurs general de mèrits i capacitats.

 

Això vol dir que totes les persones que estan al llistat d’adjudicació directa es queden al seu lloc de treball, si aquest és de mitja jornada, es transforma en jornada ordinària, sencera, i si ara ocupaven dos centres es quedaran només al centre de referència (triat per Funció Pública), a jornada sencera.

Les persones que estan al llistat per anar a triar plaça hauran de triar una de les vacants del llistat segons els seus criteris de preferència i segons puguin per l’ordre de puntuació (el llistat ja està ordenat per aquest ordre). Si és una plaça de mitja jornada, s’haurà de lluitar perquè aquesta es complementi amb una altra mitja i perquè en el termini més breu possible es modifiqui a jornada sencera si així ho determina l’estudi que es realitzarà.

El fet d’haver aconseguit que 312 places hagin passat de mitja jornada a jornada sencera ha estat un gran guany i que per al concurs de trasllats totes estiguin o agrupades o a jornada sencera serà acabar amb un mal funcionament del departament en relació al seu personal PAS, però ara anem a lluitar per acabar amb aquesta nova forma de precarietat.

IAC-CATAC farem seguiment d’aquest procés de transformació i vigilarem per al seu compliment.

Per a consultes us podeu adreçar a les persones delegades de referència o a l’adreça de correu electrònic sindicat@catac.cat i al telèfon 933173151.