Publicats els actes d’adjudicació de les convocatòries 300 i 400 per a les persones aspirants dels annexos 2.a i 2.b del 2 de desembre després de les modificacions de l’annex 1 del 9 de desembre. https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/proces-destabilitzacio-de-locupacio-temporal/concurs-de-merits/ LLOCS DE TREBALL PERSONAL FUNCIONARI https://administraciopublica.gencat.cat/web/.content/funcio-publica/proces-destabilitzacio-de-locupacio-temporal/concurs-merits/llistes-09122022/Annex2_Conv_300_llocs-adjudicacio.pdf LLOCS DE TREBALL PERSONAL LABORAL https://administraciopublica.gencat.cat/web/.content/funcio-publica/proces-destabilitzacio-de-locupacio-temporal/concurs-merits/llistes-09122022/Annex2_Conv_400_llocs-adjudicacio.pdf

MOLT IMPORTANT

Calendari d’actes públics d’adjudicació en dos seus de Barcelona (Districte Administratiu i INEFC), del dimarts 13 al dijous 15 de desembre segons el cos o la categoria, cada un està citat en un dia i una hora i un lloc concret. Cal mirar el calendari enllaçat més a baix. S’hi ha d’anar presencialment o bé una persona representant amb el model que es troba al web de FP (atorgament de representació). https://administraciopublica.gencat.cat/web/.content/funcio-publica/proces-destabilitzacio-de-locupacio-temporal/concurs-merits/llistes-09122022/Annex-3-09122022-D.pdf