El 23 de desembre s’ha publicat al DOGC el nomenament del personal funcionari i el personal laboral que han superat el concurs de mèrits. La presa de possessió tindrà efectes a partir del 9 de gener. Hi haurà de dos tipus: adjudicació directa, el mateix 9 de gener presa de possessió davant el Departament on estan –sortiran les instruccions via ATRI- (annex 1) i les persones que van triar plaça per acte d’adjudicació, que tindran un mes a partir del 9 de gener per fer la presa de possessió davant el Departament corresponent (annex 2).

Personal Funcionari, Convocatòria 300 DOGC Annexos

Personal Laboral, Convocatòria 400 DOGC Annexos

Pel que fa a les renúncies que s’han produït fins ara per escrit, les persones següents de les llistes ja seran nomenades. Quant a les renúncies que es produeixin posteriorment, o bé per escrit o bé per manca de presa de possessió, es farà que siguin nomenades les persones següents de les llistes amb una Resolució quan finalitzi el termini de presa de possessió.

També cal dir que el personal interí afectat pels processos amb cessament se’ls farà un primer reforç de 3 mesos que es podrà prorrogar fins als 9 mesos amb la idea que s’aconsegueixi un nou interinatge.

En relació a l’adjudicació de places a mitja jornada del Departament d’Educació, IAC-CATAC seguim treballant per aconseguir que en el termini més breu possible aquesta situació es reverteixi i en farem un seguiment detallat des del grup d’estabilització. També hem acordat que tothom que estigui a mitja jornada tingui prioritat absoluta en qualsevol convocatòria a l’ATRI d’una plaça d’auxiliar administrativa de jornada completa, per tal de millorar la seva situació.

 

Veure el document