PERSONAL LABORAL: COMPLEMENT D’EMERGÈNCIES

 

Des de finals de 2022, en diverses reunions del Comitè Intercentres es parla que la DGPEIS i la DGAR estaven valorant fer una pujada de sou a diversos col·lectius per l’ampliació de tasques que estan assumint: TEOC, EPAF, TEHM i algunes categories d’agents rurals recollides al VIè Conveni. Fa anys que aquests col·lectius laborals reclamem un augment retributiu pel fet d’estar assumint tasques operatives. Al febrer, s’informava que el complement estava pendent d’aprovació per la comissió retributiva. Unes setmanes més tard, es dóna llum verda a aquest complement. Però el 19 de maig, quan arriba el moment de tirar-lo endavant, ens diuen que no hi ha els diners!!!

 

Un dia abans de la manifestació que els bombers havien convocat (on els laborals també ens hi sumàvem) la DGPEIS de sobte troba els diners i volen tirar-ho endavant amb presses. La mateixa jugada que la DGPEIS va fer amb l’ampliació de places del personal TEOC a finals de 2022.  Tot plegat fa pensar que és una estratègia que utilitzen per veure fins a quin punt si no compleixen aquella promesa, se’ls hi pot girar en contra.

 

Quan el complement es posa sobre la taula, la DGPEIS el proposa a canvi de:

– perllongar la jornada de forma obligatòria als controls en casos de sota mínims.

– estar operatius al CCB fins que arribi el relleu (sense límit d’hores).

– activacions obligatòries en M2 i ME.

Igual que fan els bombers.

 

Això soluciona a l’operativa, les demandes històriques del col·lectiu, però ens precaritza si no ens incorporem a la llei de bombers, ja que continuem sense poder accedir a la formació ISPC, ni tenir assegurança de vida equiparada al risc, carrera professional horitzontal, jubilació mateixa edat de bombers, adaptació al lloc de treball dintre de bombers, entrar als pressupostos de bombers, etc.

 

La part social hem lluitat per un augment de la quantitat del complement i per canviar els punts d’obligatorietat, però la resposta de la DGPEIS va ser negativa exigint una resposta immediata justificant que així podien fer els tràmits per tal de cobrar-lo a partir de l’1 de juny a la nòmina de juliol, de forma retroactiva. TRADUCCIÓ: si cobrem al juny, ja se’ns apliquen els acords = tenen el CCB cobert en CF sense tenir el compromís ferm d’integrar-nos al cos de bombers.

 

Tot seguit, es fan reunions informatives als/les treballadores i se sotmet a votació. Entre dilluns i dimecres totes les regions van votar excepte el personal de SCB, on a la reunió informativa es va fer un tanteig de l’opinió dels TEOC, quedant pendent la votació vinculant un cop RRHH hagués respost els dubtes que se li van transmetre sorgits a la reunió.

 

Dimarts 30 de maig el col·lectiu laboral de la DGPEIS vam convocar una concentració davant el Departament d’Interior, per tal d’exigir la integració al cos de bombers, la qual solucionaria el difícil encaix en l’operativa que amb aquest complement volen resoldre precaritzant encara més la nostra situació. NINGÚ de la DGPEIS es va dignar a parlar amb els representants sindicals presents, malgrat fer la petició!

 

L’endemà, dimecres 31 de maig al matí, se cita a la part social amb caràcter urgent per tancar el tema del complement aquell mateix dia i SORPRESA! Se’ns informa que el complement de TEOC formava part d’un paquet on s’incloïen el complement dels EPAF, el dels TEHM i el dels agents rurals, (els quals havien decidit acceptar-lo) i que si els TEOC decidien no aprovar-lo, automàticament se li denegaria també a la resta de col·lectius.

 

Davant d’això i sense tenir temps de poder fer la votació vinculant amb SCB es va emetre el vot per sindicats, on al recompte final de les votacions que s’havien fet a les sales, UGT va decidir incloure els vots de la reunió de tanteig de la SCB amb un resultat total:

 

79 -> SI   //   77 -> NO  //  4->NS/NC

 

IAC-CATAC vam demanar que el complement de TEOC se signés a part per tal de no perjudicar la resta de col·lectius, però se’ns va dir que no era viable. Com que la SCB no havia votat a l’espera de la resposta de RRHH, vam decidir votar abstenció argumentant que com a sindicat assembleari no podíem decidir sense saber l’opinió de tots els treballadors i treballadores.

 

UGT >SI // CCOO > NO // CATAC i INTERSINDICAL > ABSTENCIÓ

 

Així que per majoria de delegats (que té UGT al Comitè Intercentres) es tirarà endavant l’aprovació del complement. Considerem que les presses no són bones mai, i menys encara amb la signatura d’un acord vinculant que ens assigna tasques pròpies dels bombers per sempre. Sense haver tingut temps de preguntar a tots els treballadors i treballadores. A partir d’aquí, que cadascú tregui les seves conclusions de les estratègies de xantatge i manipulació que utilitza la DGPEIS.

Veure en PDF: Cataccrac Personal Laboral juny