Prèvia

La Responsable de Coordinació i Interlocució Sindical informa que la setmana passada es va fer una reunió en què es va acordar la planificació del pròxim concurs de trasllats, promoció interna i canvis de destinació, que queda en mans de cada Departament. Funció Pública va informar que les convocatòries no es publicaran fins que no es posi en marxa el programari i que es faran els càlculs automàtics de mèrits segons les dades introduïdes a l’ATRI. Interior està a l’espera de rebre més instruccions per part de Funció Pública per començar a treballar les convocatòries i el disseny de les proves per al canvi de categories.

El subdirector general d’Administració i Recursos de la DGPEIS, assegura que “intentarem incidir en els tempos en què s’han de fer aquestes convocatòries”, perquè són conscients que el procés afecta les persones que hauran de participar-hi. “Treballarem perquè l’afectació sigui mínima” i el Departament negociarà amb Funció Pública que “s’arbitrin solucions ad hoc” en situacions que “poden tenir conseqüències molt greus en el servei.” La part social demanem agilitat en les gestions perquè quan les convocatòries es publiquin ja no hi haurà cap mena de marge de modificació. Esmenta que un altre solució és que els pressupostos, amb la Llei d’acompanyament es firmin a l’abril. D’aquesta manera es podria crear l’escala de suport amb la modificació de la Llei de Bombers i les places quedarien protegides i no entrarien en el procés de mobilitat.

 

1.- Direcció de Serveis i Temes Transversals

 

1.1.- Estat de la petició de categories diferenciades TEOC de cada Direcció General

La Responsable de Coordinació i Interlocució Sindical comunica que encara no tenen resposta de Direcció de Serveis ni de Secretaria General. La part social ens queixem de la manca d’informació o de resposta quan ja han passat 3 mesos de la petició, i més ara que hi haurà el procés d’estabilització i mobilitat.

 

1.2.- Calendaris 2024

 

DGPEIS

TEMH – Pendent de fer reunió des del passat Comitè.

TEOC – Pendent de la reunió comunitat 23/01

El Subdirector de RRHH diu que “insistirem que es facin aquestes reunions al més aviat possible, però hem de mantenir els calendaris de l’any passat”. Demana que es prorroguin els calendaris de 2023 i que es comencin a treballar els de 2025. La Part Social no signarem la pròrroga del calendari TEMH i demanem que es programi la reunió compromesa per estudiar el nou calendari del col·lectiu. Com a resposta, el Subdirector de RRHH proposa forçar la reunions i tractar en un sol dia del cas de TEMH i TEOC.

SCT: Petició reunió per parlar del calendari de TEOC (dificultat de cobertura per falta de borsa de treball, que genera molts canvis de guàrdies i moltes hores a compensar)

IAC-CATAC informem que han rebut queixes de força persones que atenen aquest servei. IAC-CATAC especifiquem que es tracta d’un col·lectiu de 12 operadors i 4 caps de sala. Hi ha molts problemes per cobrir les baixes i quan finalment es cobreixen, les persones que havien agafat la baixa ja són a punt de tornar. IAC-CATAC també informem que el personal ha de fer la formació fora del seu horari laboral i que després ha de compensar el temps dedicat a fer els cursos. La part social proposem convocar un grup de treball per parlar-ne. El cap del Servei de Recursos Humans del Servei Català de Trànsit, anuncia que proposaran dates per a fer la primera reunió.

 

1.3.- Pla Formatiu 2024

 a) Les unitats han fet alguna gestió per recollir les necessitats formatives del seu personal laboral i fer alguna proposta de formació específica, segons es va parlar en el darrer comitè?

La cap del Servei de Recursos Humans de la DGPEIS  informa que la DGPEIS no ha rebut cap proposta formativa. La part social responem que és el departament qui ha de fer les propostes. La Cap del Servei de Gestió i Coordinació de Personal de la DGP informa que a la seva Direcció s’han programat cursos a petició del personal. Restem a l’espera de tenir més respostes.

 

2- DGP:

 

2.1 Informació implantació de teletreball telefonistes.

 

La Cap de la Secció de Recursos Humans informa que ja han fet les proves, han funcionat correctament i, per tant, ja estan en disposició de començar a fer teletreball de forma “imminent”, segurament al llarg del mes de març. La part social expressem el desig que, un cop s’implanti el teletreball per a telefonistes, també es pugui exportar a altres col·lectius.

 

2.2 Impermeable dels conductors– estat del procés d’adquisició.

La Cap de la Secció de Recursos Humans explica que esperen poder publicar la convocatòria al llarg del mes de març.

 

3.- DGPC

 

3.1 Estat de l’ampliació de borsa de TEOC del CECAT.

La Coordinadora de Gestió explica que esperen poder publicar la convocatòria al llarg del mes de març.

 

4.- DGPEIS

 

4.1  Estat de la tramitació de la nova llei de bombers.

El Subdirector de RRHH comunica que no hi ha novetats, no creu que la proposta hagi arribat a presentar-se al Parlament. No hi ha més novetats al respecte.

 

4.2 Mantenir accés a l’ATRI fixes-discontinus (actualment només AOF).

La Cap de RRHH respon que han fet la consulta a Direcció de Serveis i encara estan esperant què els responen. Al personal AOF ja els mantenen l’ATRI; la responsable de Coordinació i Interlocució Sindical diu que si ja hi ha aquest precedent, no hauria d’haver problemes.

 

4.3 Incidències del cobrament dels nous complements.

La part social exposem que el problema està gairebé resolt però que encara hi ha detectades algunes disfuncions, com per exemple, en el cas d’algunes persones que estaven de baixa en el moment de cobrar el complement i no el van cobrar. D’altres persones que també estaven de baixa, sí que van cobrar els endarreriments. Des de RRHH s’ho miraran un altre cop.

 

4.4 Premsa – Estat del procediment per definir normes de cobertura 

Des de RRHH ho està estudiant. Han de passar una proposta a la part social.

 

4.5 AOF

a) Dades procés de Mobilitat.

Des de RRHH informa dades provisionals. Hi ha participat 35 persones: 28 admeses, 7 excloses. 15 persones tindran la plaça que han triat com a primera opció.

 

b) Pendent de la reunió del grup de treball

El Subdirector de RRHH ens informa que en menys de 15 dies proposarà dates.

 

4.6 TEOC.

a) Pendent document de cobertures(El passat Comitè el Subdirector va dir que ens el passaven en breu. Estava pendent des de el 27 de novembre que vam reunir el grup de treball)

b) Estat full de ruta dels caps de sala/torn

c) Valoració de l’impacte de la promoció de bombers en les borses de teoc’s.

La Subdirecció General encara no té el total de persones que acabaran entrant en la nova promoció, per tant, no en pot valorar l’impacte.

d) Convocatòria nous formadors. Revisar la borsa actual. Estat de la creació

plaça de responsable/coordinador, condicions laborals de la plaça.

 e) Motiu de la Publicació de l’acord de mobilització del personal 8 mesos després de la seva aprovació, sense cap instrucció con va dir el Subdirector que es faria.

 f)  Reunió del grup de treball TEOC

El Subdirector de RRHH espera passar una proposta de data per a la reunió al més aviat possible, on es parlarà dels temes mencionats anteriorment.

 

4.7 TEHM- Com estan les gestions per solucionar-ho amb la S.S?

La responsable de Coordinació i Interlocució Sindical diu que ja hi ha hagut una reunió amb Inspecció de Treball, a qui es va passar tota la documentació i la informació requerides. No hi ha hagut cap resposta.

 

4.8 EPAF. Reunió grup de treball per parlar de la proposta de PRO.RH

La part social demanàvem que el document inclogués tot el que s’havia acordat i signat en relació a les mobilitzacions i el complement que pertoca a aquest col·lectiu. El cap de la Divisió de Planificació i Gestió de la DGPEIS, respon que ho revisaran perquè, efectivament, tota aquesta part hi hauria de constar.  

 

4.9 Conductors: 

Estat de la polivalència del personal logístic.

El Subdirector de RRHH diu que ho estan desenvolupant en el marc del grup de treball específic de conductors. Hi volen incorporar la conducció, l’emmagatzematge i la logística dels centres ERA, entre d’altres qüestions. Ell insisteix: més que treballar una polivalència, el que volen és crear una nova categoria professional que englobi totes aquestes tasques.

 

Accés de tots els treballadors al PGBO 

La Cap de RRHH explica que han traspassat recentment aquesta problemàtica a l’Auditoria de Serveis, que encara no els ha donat resposta.

 

4.10 Estat ampliació de borses.

La Cap de RRHH explica que no els consten incidències, aquests darrers dies, en el procés d’alta de sol·licitud.

 

4.11 Estat de la certificació de la formació obligatòria 2023.

La Cap de RRHH explica que s’ha consultat a les unitats el que necessitaven per fer aquest certificat (horaris, assistents…) però només una d’elles ha enviat la resposta.

 

5.- Torn obert de paraules

El Subdirector de RRHH creu que estan millorant els procediments de contractació de roba i cascos. Ara estan arribant milers de peces; primer per als nous voluntaris i després per als nous funcionaris i personal de Campanya. No descarta incidències (que falti alguna talla, per exemple), però sí que n’hi hagi de greus, com ara botes sense sola.

 

IAC-CATAC demanem com està el complement de l’encarregat del CLB de Subirats. El Subdirector de RRHH explica que primer s’ha de modificar l’RLT en relació a aquest lloc de treball. La proposta de modificació ja s’ha enviat a Funció Pública. Mentre no es modifica, Interior no pot pagar cap complement per molt acordat que estigui.

 

Veure en PDF: Cataccrac Comitè Intercentres Interior febrer 24