OOP 21-24 funcionari DOGC

 

Quadre amb l’acumulat de les ofertes d’ocupació pública de 2021, 2022, 2023 i 2024 per a personal funcionari de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Publicació al DOGC de les ofertes d’ocupació públiques del 2021, 2022, 2023 i 2024:

 

Acord GOV/207/2021          – Acord GOV/276/2022

Acord GOV/78/2023            – Acord GOV/96/2024

 

 

PERSONAL FUNCIONARI OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA
GRUP COS 2021 2022 2023 2024 Total
A1 EDUCACIÓ FÍSICA 1 1 2
A1 ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS 12 12
A1 ENGINYER DE FORESTS 1 1
A1 ENGINYER DE TELECOMUNICACIONS 1 1
A1 ENGINYERIA QUÍMICA 5 5
A1 GEOGRAFIA 2 2 4
A1 GEOLOGIA 2 4 6
A1 ENGINYER INDUSTRIAL 12 5 17
A1 INSPECCIÓ FINANCERA 4 4
A1 ESTADÍSTICA I D’ANÀLISI 5 5
A1 PATRIMONI ARTÍSTIC: ARQUEOLOGIA 5 1 6
A1 PATRIMONI ARTÍSIC: ARTS PLÀSTIQUES 1 1
A1 PATRIMONI ARTÍSTIC: CONSERVACIÓ DE MUSEUS 1 1
A1 PEDAGOGIA 5 5
A1 VETERINÀRIA 55 55
A1 BIOLOGIA 10 6 16
A1 ARQUITECTURA 37 37
A1 PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA 9 9 4 22
A1 PSICOLOGIA 37 37
A1 QUÍMICA 3 3
A1 ARXIVÍSTICA 11 11
A1 SALUT PÚBLICA 30 13 32 75
A1 METGE/ESSA AVALUADOR 17 12 29
A1 PSICOLOGIA-EXECUCIÓ PENAL 51 51
A1 INTERVENCIÓ. ESCALA SUPERIOR D’INTERVENCIÓ 8 8
A1 INTERVENCIÓ. ESCALA TÈCNICA DE CONTROL 33 33
A1 ADVOCACIA 2 8 11 21
A1 SUPERIOR D’ADM GENERAL 46* (C 242) 662 662** * *Convo 824
A1 SUPERIOR D’ADM GENERAL-EXECUCIÓ PENAL 7 7
TITULACIÓ DRET 3 3
A1 BOMBERS. INSPECTOR/A ESCALA SUPERIOR     3 3
A1 INSPECTORS TRIBUTARIS 10 10
A1 TÈCNICS TRIBUTARIS 20 20
A1 AMBIENTÒLEGS 31 31
A2 GESTIÓ D’ADM GENERAL 126 59 185
A2 BIBLIOTECONOMIA 11 4 15
A2 ARQUITECTURA TÈCNICA 20 20
A2 SALUT PÚBLICA 10 3 6 19
A2 BOMBERS. SOTSINSPECTOR ESCALA EXECUTIVA     26   26
A2 SERVERIS PENITENCIARIS A2 20 4 24
A2 EDUCACIO SOCIAL-EXECUCIÓ PENAL 47 38 85
A2 TREBALL SOCIAL-EXECUCIÓ PENAL 16 10 26
A2 EDUCACIÓ SOCIAL 42 42
A2 TREBALL SOCIAL 20 20
A2 ENINYERIA TÈCNICA AGRÍCOLA 84 84
A2 ENGINYERIA TÈCNICA DE FORESTS 17 17
A2 ENINYERIA TÈCNICA DE MINES 1 1
A2 ENGINYERIA TÈCNICA D’OBRES PÚBLIQUES 9 9
A2 ENGINYERIA TÈCNICA TOPOGRAFIA 2 2 4
A2 ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL 15 15
A2 INTÈRPRETS INFORMADORS/ES TURÍSTICS 3 1 4
A2 GESTORS TRIBUTARIS 20 20
C1 ADMINISTRATIU 125 473 249 598*/249 * Convo 824
C1 TÈCNIC ESPECIALISTES-ANALISTES DE LABORATORI 6 6
C1 TÈCNIC ESPECIALISTES-DELINEANTS 6 1 7
C1 SERVEIS PENITENCIARIS-TÈCNICS ESPECIALISTES 32 66 306 404
C1 BOMBERS. ESCALA TÈCNICA   230 250 120 600
C1 AGENTS RURALS. ESCALA BÀSICA 100 100 100 22 322
C2 BOMBERS. ESCALA BÀSICA 240       240
C2 AUXILIAR TÈCNIC-AUXILIARS DE LABORATORI 6 6
C2 AUXILIAR ADMINISTRATIU 749 749
AP AGRUPACIÓ PROFESSIONAL COS SUBALTERN-DIL 73*(DIL)

202*

(158 DIL)

326*

(148 DIL)

379 DIL
(44LL) (178 LL) 222 LL