OOP 21-24 laboral DOGC

 

 

Quadre amb l’acumulat de les ofertes d’ocupació pública de 2021, 2022, 2023 i 2024 per a personal laboral de la Generalitat de Catalunya.

 

Publicació al DOGC de les ofertes d’ocupació públiques del 2021, 2022, 2023 i 2024:

Acord GOV/207/2021          – Acord GOV/276/2022

Acord GOV/78/2023            – Acord GOV/96/2024

 

 

PERSONAL LABORAL OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA
GRUP COS 2021 2022 2023 2024 Total
A1 METGE/ESSA 8 8 16
A1 PERIODISTA 9 20 8 37
A1 PROFESSOR/A 3 3
A1 PROFESSOR/A D’INEFC 17 16 33
A1 ANALISTA INFORMÀTIC/A 5 5
A1 ENGINYER/A 1 1
A1 LLICENCIAT/ADA 6 6
A1 MUSICÒLEG/ÒLOGA 2 2
A1 CONSERVADOR/A BÉNS CULTURALS 1 1
A1 TÈCNIC/A DE GESTIÓ DE TRÀNSIT 3 3
A1 TÈNIC EN SEGURETAT VIÀRIA I MOBILITAT 2 2
A1 TÈNIC/A DE GESTIÓ I ADM SANITÀRIA-METGE/ESSA AVA 1 1
A2 CAP DE PRIMERA ADMINISTRACIÓ 3 3
A2 PROTOCOL – RELACIONS PÚBLIQUES 2 2
A3 PROFESSOR/A D’ESCOLA DE CAPACITACIÓ NAUTICOPES 1 1
A3 TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ DE L’EADOP 1 1
A3 TÈCNIC/A DE PREIMPRESSIÓ I PRODUCCIÓ 2 5 7
A3 TÈCNIC LINGÜISTA 2 2
B1 DIPLOMAT/ADA D’INFERMERIA 13 7 20 40
B1 AUDIOPROTEISTA 6 6
B1 DINAMITZADOR/A LINGÜISTIC/A 3 5 8
B1 DIPLOMAT/ADA EN TREBALL SOCIAL 11 11
B1 LOGOPEDA 2 2
B1 MONITOR/A DE FORMACIÓ OCUPACIONAL 15 15
B1 PÈRIT 1 1
B1 PODÒLEG 1 1
B1 PROGRAMADOR/A INFORMÀTIC/A 9 9
B1 RESTAURADOR/A DE BÉNS CULTURALS 1 1
B1 TÈNIC/A DE GESTIÓ DEL TRÀNSIT 2 2
B1 TERAPEUTA OCUPACIONAL   2 2
C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN MANTENIMENT 8 2 10
C1 GOVERNANT/A     7 7
C1 INTEGRADOR/A SOCIAL 26 26
C1 TÈCNIC/A ADMINISTRATIU/IVA 4 4
C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE CONTROL PECUARI 4 4
C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA D’EXPLOTACIÓ DE CARRETERES 8 8
C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA D’OBRES PÚBLIQUES 1 1 2
C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN SO I IMATGE 2 3 5
C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA INFORMÀTIC/A 9 9
C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-INSPECTOR/A PORTS I COSTES     1   1
C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA OPERADOR/A DE CONTROL 54 2 56
C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA OPERADOR/A GESTIÓ TRÀNSIT 2 2
C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA SOBREESTANT D’OBRES PÚBLIQUES 7 3 10
C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL 3 3
C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-ARTS GRÀFIQUES 1 1
C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-CUINER/A 3 3
C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EXPROPIACIONS 1 1
C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-MANTENIMENT D’HELICÒPTER 7 7
C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-PATOLOGIA FORENSE 2 2 4
C1 TRADUCTOR-INTÈRPRET 1 1
C1 CABUSSADOR/A – PATRÓ/ONA 6 6
C2 XOFER DE REPRESENTACIÓ 16 8 24
C2 CONDUCTOR/A 9 2 11
C2 AUXILIAR D’INSPECTOR DE TRANSPORT 2 2
C2 ESPECIALISTA D’OFICIS 6 6
C2 PRÀCTIC/A TOPÒGRAF/A 2 2
C2 RESPONSABLE DE MAGATZEM 4 4
C2 TÈCNIC/A AUXILIAR D’OBRES PÚBLIQUES 10 10
D1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA 3 3
D1 AUXILIAR SANITARI/ÀRIA 4 4
D1 AUXILIAR DE GERIATRIA 15 15
D1 AUXILIAR D’EDUCACIÓ ESPECIAL 5 5
D1 CONDUCTOR/A 7 10 17
D1 EMMAGATZEMADOR/A 2 2
D1 GUARDA DE RESERVA DE FAUNA 1 1
D1 OFICIAL/A DE 1A VAQUER/A 2 2
D1 OFICIAL/A DE 1A AGRARI/ÀRIA 2 2
D1 OFICIAL/A DE 1A ARTS GRÀFIQUES     1   1
D1 OFICIAL/A DE 1A AUXILIAR D’INTERNAT     1   1
D1 OFICIAL/A DE 1A BUGADER/A     4   4
D1 OFICIAL DE 1A CONSERVADOR/A DE CARRETERES 2 2
D1 OFICIAL/A DE 1A CUINER/A 8 8
D1 OFICIAL/A DE 1A LLAUNER/A 1 1
D1 OFICIAL/A DE 1A MANTENIMENT 40 40
D1 OFICIAL/A DE 1A PREVENCIÓ ACTIVA FORESTAL 45 45
D1 OFICIAL/A DE 1A REPROGRAFIA 2 2
D1 OFICIAL/A DE 1A TALLER DE RÀDIO 1 1
D1 RECEPCIONISTA     24   24
D1 TELEFONISTA     6   6
D1 VIGILANT AUXILIAR D’EXPLOTACIÓ     1   1
D2 ADJUDANT DE CUINA-NETEJADOR/A 15 15
D2 CAMBRER/A-NETEJADOR/A 13 9 22
D2 PERSONAL DE SERVEIS ESPECIALITZATS. PEÓ 1 1
E AJUDANT/A D’OFICI. CUINER/A 1 1
E AJUDANT/A D’OFICI. BUGADER/A 2 2
E AJUDANT/A D’OFICI. SERVEIS GENERALS 10 10
E GUARDA 3 1 4
E NETEJADOR/A     2   2
E PEÓ-MOSSO/A     1   1
E PORTER/A     2   2
E SUBALTERN/A 6 6