MESA SECTORIAL

El 18 de setembre s’ha celebrat la primera Mesa Sectorial després de les vacances d’estiu i tot seguit us en fem un breu resum del seu desenvolupament:

Modificació de l’Acord dels col·lectius funcionarials que conformen els equips de salut pública

Avui s’ha donat vistiplau a l’aprovació per a la compensació dels dies 24 i 31 de desembre als veterinaris d’escorxador (grup 2) quan aquests caiguin en dissabtes o festiu afegint un nou punt, que ho lliga encara més, a l’art. 21 de l’Acord de Salut Pública de 5 de març de 2020.

Aquesta reclamació es porta duent a terme des del proppassat 19 de setembre del 2022 i des de llavors, des de IAC-CATAC s’ha treballat en equip amb la majoria de la resta de sindicats per obtenir aquests resultats. A més a més, des de IAC-CATAC s’ha insistit, en reiterades ocasions, amb diferents accions cap a l’Administració, entre ells el 132è President de la Generalitat, i el Defensor del Poble que sembla que haurien donat el seu fruit. La IAC-CATAC hem reclamat, també, que la compensació i el posterior gaudiment dels dies no només siguin els del 2023, sinó també es facin amb efectes retroactius als corresponents a l’any 2022. Aquesta proposta de IAC-CATAC ha estat secundada per la resta de la part social de la Mesa.

Des de Funció Pública s’ha reafirmat, constant en acta, i hi ha voluntat d’acabar amb aquesta discriminació que el col·lectiu de veterinaris d’escorxador (grup 2) porten patint 1 any. És per això que des d’IAC-CATAC estarem a l’aguait i restem a l’espera que aquestes 28h es compensin el més aviat possible a les hores d’assumptes personals a ATRI i continuarem reclamant-les allà on sigui necessari.

Interpretació Circular 6/2000

La IAC-CATAC demanem que es deixi sense efectes la Circular 6/2000, de 7 de juny, sobre la suspensió del règim de reducció de la jornada de treball per raó de guarda legal durant l’horari d’estiu i/o durant el període de vacances, perquè considerem que ha quedat obsoleta. O, si més no, que s’actualitzi i se’n reformuli el contingut, evitant la sospita amb caràcter general de l’abús del dret i afavorint el gaudiment d’aquesta reducció sempre que hi hagi la necessitat, en períodes alterns, si cal.

Alguns departaments l’estan utilitzant per denegar noves sol·licituds de reducció pel mateix fet causant transcorregut el període de l’horari d’estiu, amb l’argument que s’hi va “renunciar de forma voluntària” abans d’aquest horari. Això no és així en la majoria dels casos. El gaudi d’aquesta reducció té un preu i el personal que la sol·licita ho fa per necessitat, no per plaer. I ha de tenir l’opció d’utilitzar-la en períodes intermitents segons les circumstàncies personals o familiars de cada moment. A més, ni la Llei 6/2008 de conciliació familiar ni el TREBEP no subordinen aquesta reducció a les necessitats del servei ni n’obstaculitzen la petició en períodes alterns, mentre sigui vigent. L’administració té l’obligació de garantir que no es conculca aquest dret. Funció Pública accepta que aquesta circular ha quedat desfasada en molts aspectes i es compromet a revisar-la.

 Ampliació justificació horària a ATRI

Es presenta, un cop més, una proposta d’ampliació de la justificació horària a ATRI que no es pot tractar en aquesta Mesa. A la Sectorial de juny del 2023, IAC-CATAC ja va demanar que la justificació horària es pogués fer en un període de 15 dies i no setmanal, com és actualment. La IAC-CATAC demanem que es reactivi i es convoqui el grup de treball de jornada i horaris. Des del nostre sindicat hem preparat un seguit de propostes de reformes que properament les presentarem. Queda clar, que l’actual decret de jornada i horaris, del 2012, juntament amb el decret de teletreball queden obsolets amb les necessitats actuals de l’Administració i de les seves treballadores. Cal fer una revisió i actualització tan aviat com sigui possible.

Torn obert

En el torn obert de paraules cal destacar dues aportacions que han sorgit, per una banda la petició d’activació del grup de treball del personal PAS per incompliments sobre el registre d’horaris del personal. Des de IAC-CATAC volem recordar que el grup de treball encara resta a l’espera de les propostes presentades en les darreres reunions per part del Departament d’Educació i de Funció Pública.

Per una altra banda, s’ha preguntat pel pírric increment del 0,5% que s’ha de percebre aquest 2023 perquè la inflació ha estat més alta del que s’estimava. Un ajust del tot insuficient per pal·liar la pèrdua de poder adquisitiu que les treballadores públiques arrosseguem des de fa anys i que amb aquest pacte encara s’incrementa més. Us volem recordar l’article que vàrem publicar quan es va signar aquesta gran estafa.

Veure en PDF: Cataccrac Sectorial setembre 23