El 19 de juny s’ha reunit la Mesa de Negociació Sectorial de la Generalitat de Catalunya. Una reunió on han quedat temes pendents de consulta i de resposta per part de l’Administració. Tot seguit en fem un breu resum dels aspectes més destacats:

 

Formació col·lectiu Educadors/es Socials del Departament de Drets Socials i altres en règim de torns.

 

IAC-CATAC demanem el dret a la formació d’aquest col·lectiu ja que es veu vulnerat pel règim de torns. Les persones que tenen un torn de tarda i fan formació al matí no reben una compensació horària tal com estipula l’Acord de 19 de 2014 en el seu apartat 1.2 que diu que: “L’Administració […] haurà de compensar aquelles hores de formació relacionada amb el lloc de treball, sigui quina sigui la matèria del curs si té aquest caràcter, que s’hagin de realitzar fora d’hores de treball”. L’Administració ens contesta que per regla general es fa el retorn d’aquesta compensació horària de la formació específica del lloc de treball, però que considera que l’ACTIC no ho és. Des de IAC-CATAC no hi estem d’acord i demanem una nova reunió per establir quins són els criteris per establir que una formació és pròpia de lloc de treball i quina no. No estem d’acord que la formació d’ACTIC no sigui formació recuperable i per tant específica del lloc de treball, ja que es pot tractar d’un requisit o un mèrit en les ofertes de treball i és una aposta de la Generalitat. IAC-CATAC demanem una reinterpretació dels criteris de la formació i fer una reunió específica sobre formació en sentit ampli. Funció Pública diu que donat que la darrera interpretació de l’apartat de formació del III Acord va ser al 2014, es pot fer una reunió sobre aquest tema i ens emplacem al setembre.

 

Espai Sindical Informatiu

 

Des de IAC-CATAC hem demanat que es compleixi l’article 8.2 a) de la LOLS i hi hagi un taulell d’espai sindical en cada edifici de la Generalitat. Especialment als centres grans com el Districte Administratiu de Barcelona i Santa Caterina de Girona. Actualment al DA només hi ha un panell a l’accés de l’edifici B de la planta baixa i compartit. Demanem que la informació sindical estigui més a l’abast del personal, de forma més directa i en espais de més concurrència, és a dir, visible i d’accés adequat. L’Administració es compromet a consultar-ho.

 

Personal SUVEC de l’Agència de Salut Pública

 

Seguim amb aquest punt a l’ordre del dia que ja va sortir a la Mesa Sectorial del mes de maig ja que l’Administració encara no ha donat resposta. Encara està estudiant les hores i les persones afectades pel complement de nocturnitat i està fent un estudi dels tres anys anteriors per tal de donar resposta. Se’ns diu que en breu tindrà la resposta i es farà arribar al conjunt de treballadors i treballadores afectades, esperem que sigui abans de l’estiu.

 

Flexibilitat amb el teletreball

 

Un cop més, surt a la Mesa Sectorial l’aplicació del Decret 77/20 de teletreball i els criteris arbitraris que aplica Funció Pública per tal de no flexibilitzar l’horari. IAC-CATAC demanem que es compleixi el Decret de Jornada i Horaris en la flexibilització i el l’article 6.2 del Decret 77/20.  L’Administració ens comenta que s’està elaborant un nou Decret de Teletreball i que pren nota de les demandes, però que de moment només es poden fer 7 hores i mitja, o 7 en període d’estiu, i que no es poden combinar la modalitat de teletreball i presencial. El que demanem, des de IAC-CATAC, és que aquesta limitació horària s’entengui que es pot arribar a fer una jornada diària de 9 hores i mitja com diu el Decret de Jornada i Horaris i no es limiti estrictament a la jornada ordinària. Seguirem treballant per tal que surti al més aviat possible el nou decret i s’acabi amb aquests desajustos d’interpretació.

 

Paral·lelament, la part social també demanem que la recuperació dels permisos amb flexibilitat horària es doni un major grau de flexibilitat, és a dir, un marge més ampli de la setmana en curs o la següent per la impossibilitat de poder-ho recuperar en la jornada de teletreball. Impossibilitat donada pel criteri restrictiu abans esmentat.

 

Torn obert

 

En el torn obert, la part social, sol·licitem el retorn de les reunions que es van realitzar en el marc del Grup de Treball del Personal PAS. IAC-CATAC, en la sectorial del mes de febrer, vam aconseguir la formació d’aquest grup de treball per tal d’exposar les demandes del Personal PAS dels centres educatius envers les seves condicions laborals. Després de dues reunions on es van exposar totes aquestes encara no tenim el retorn per part de Funció Pública i del Departament d’Educació. En aquest sentit, l’Administració ens diu que s’estan acabant de tractar els temes i que en breu ens convocarà en una reunió per fer aquest retorn.

 

En un altre punt del torn obert, IAC-CATAC demanem que es requalifiquin d’ofici totes les places de nivell per sota el mínim actual a la Generalitat i en aquest sentit ja hem fet arribar la demanda formal a la Secretaria d’Administració i Funció Pública. Funció Pública ens contesta que ja té aquestes dades i que, d’ofici, actuarà i les requalificarà. Així doncs, les places d’A, B, C i D que estiguin per sota dels nivells 21, 18, 13 i 12, seran augmentades de nivell per part de Funció Pública. Per tant, gràcies a l’acció de IAC-CATAC l’Administració corregirà d’ofici un greuge comparatiu que tenien algunes places de la Generalitat de Catalunya.