MESA SECTORIAL JULIOL 2023

 

El 17 de juliol s’ha celebrat la Mesa Sectorial de juliol al Districte Administratiu, tot seguit us fem un resum de les qüestions més destacades que hi hem tractat:

 

PROPOSTA D’ACORD DEL GOVERN SOBRE EL FUNCIONAMENT DE LA SALA DE GUÀRDIA CECAT I DE L’OPERATIVA TERRITORIAL DE PROTECCIÓ CIVIL

 

L’Administració ens presenta una nova proposta d’acord de les guàrdies del personal tècnic del CECAT. Aquesta proposta ha estat debatuda en dues sessions en el grup de treball de l’acord. Des de IAC-CATAC, en l’àmbit d’aquestes negociacions, vam traslladar les nostres propostes i només es va acceptar el poder fer teletreball dins la jornada laboral que no sigui ni de guàrdia ni localitzable, i un increment del complement específic dels tècnics de l’operativa territorial. Tot i això, ha estat insuficient perquè signéssim aquest acord i hi estiguéssim a favor. De fet, cap sindicat l’ha signat, reflectint la voluntat de les treballadores del CECAT. Tot i que hi havia beneficis operatius, aquests no es corresponien ni amb les quantitats d’augment salarial ni amb els canvis organitzatius. Bàsicament es tracta d’un nou acord per donar compliment a l’acord de Govern que donava cobertura i entrada al PLASEQTA, aportant noves dotacions al personal de guàrdia. El darrer acord tenia moltes mancances i aquest nou no les millorava del tot i no tenia l’aprovació del personal afectat per aquests canvis.

 

Des de IAC-CATAC hem preguntat com pensa l’Administració cobrir les places amb el requisit d’un curs específic de l’ISPC, sobretot tenint en compte que són places del cos general de tècnic superior i que hi ha un concurs de trasllats doble i una oposició ordinària a convocar en un període no superior a un any. A banda, els caps de sala queden fora d’aquest acord i mantenen les condicions originals de l’anterior acord. Considerem que no són correctes els canvis que es realitzen, sobretot en càrrega de treball presencial d’operador CECAT que incrementen el seu horari i els seus torns de guàrdia, sobretot en festius i horari nocturn. Així com la inconcreció de les retribucions de les hores extraordinàries, perquè, tot i que augmenta les dotacions de personal, segueixen sent insuficients per cobrir tot el temps i evitar la possibilitat de fer hores extraordinàries.

 

Tot i això, cal valorar-ne els aspectes positius. La guàrdia localitzable a partir d’ara tindrà més gent assignada i, per tant menys, guàrdies a realitzar. També cal dir que malgrat no acceptar una comissió de seguiment d’aquest acord, sí que es mantindrà el grup de treball, segons paraules de la representant del Departament d’Interior.

 

Què passarà? Doncs que l’Administració tirarà pel dret i portarà aquest acord al consell executiu per aprovar-lo. IAC-CATAC creiem que després d’11 anys sense haver renovat l’acord, aquestes preses no són procedents. Amb només 15 dies des de la presentació de l’acord, sense valorar l’opinió de les treballadores i de les seves representants, no són les formes, sobretot tenint en compte que hi ha hagut canvis unilaterals que no han passat pel grup de treball.

 

HORES EXTRES AGENTS RURALS

 

Des de IAC-CATAC denunciem la inoperància de la Direcció General a l’hora de donar compliment a l’acord al qual es va arribar a la Mesa Sectorial del mes de març, en relació a actualitzar el preu de l’hora extra, donat que actualment continua sent inferior al preu de l’hora ordinària. L’Administració ha tingut 4 mesos i la tramitació està encara a les beceroles. La DG s’escuda en què és un procés llarg i que  han de tractar-ho amb la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal; alhora no concreta els tempos per solucionar aquesta irregularitat, però serà passat l’estiu…

 

Des de la part social tot i congratular-nos del fet que ara es pugui optar a cobrar les hores extres no compartim ni entenem que només s’obri aquesta possibilitat als companys i companyes que estiguin dins d’un grup especial. A més, encara ho entenem menys tenint en compte que la gran majoria d’hores les generen els membres d’aquests grups i en canvi les hores generades fora d’aquest àmbit són residuals. Entenem doncs que això es una discriminació laboral que va en contra del principi d’igualtat entre funcionaris, i per tant demanem que aquesta possibilitat de cobrar es faci extensiva a tot el col·lectiu. La Subdirectora del CAR manifesta que encara no tenen clars els criteris definitius i que és possible que es faci per a tothom. Bones paraules però com és habitual cap concreció.

 

Finalment, IAC-CATAC ens queixem que, tot i acordar fa un mes la rectificació de la instrucció  04/2023 (de modificació de la instrucció 2/2023 per la qual s’estableixen els criteris i el procediment per tramitar els serveis extraordinaris del personal del Cos d’Agents Rurals), encara continua publicada a la intranet la darrera versió. La Subdirectora reconeix el fet i assegura que en breu penjaran la versió pactada amb la part social. D’aquesta manera, no es podrà obligar a fer hores extres sobrevingudes a qui tingui reconeguda una reducció no compactada per motius de conciliació.

 

CONDICONS LABORALS INFORMADORS/ES TURÍSTICS/QUES

 

La IAC-CATAC denunciem la manca de negociació de les condicions d’aquest personal, al qual unilateralment se li imposa una instrucció de jornada i horaris sense negociar. Hi ha manca de dotacions del personal per poder realitzar tots els torns de treball i no forçar a la realització d’hores extraordinàries. Demanem negociació i es fa constar la il·legalitat que el personal amb reducció de jornada o amb contracte a temps parcial pugui realitzar hores extraordinàries i demanem una revisió en aquest tema. El Departament i Funció Pública al·leguen que la compensació dels festius de més realitzats no són hores extraordinàries. Doncs totes les explicacions demostren el contrari. Seguirem reclamant la negociació de les condicions de treball d’aquest personal.

 

 

PLACES ATRI

 

La IAC-CATAC denunciem el funcionament del portal ATRI i demanem la convocatòria urgent del grup de treball per tal d’arribar a un acord d’homogeneïtzació de criteris de còmput dels barems de selecció, reivindicació que portem molts anys realitzant.

Per altra banda, IAC-CATAC també denunciem al departament d’Interior per l’ús d’una empresa externa, LABORIS, per fer la inscripció a les ofertes d’ATRI. Considerem que és Funció Pública qui ha d’oferir un programari, elaborat pel CTTI, que sigui el mateix per a tots els departaments i no que cada departament vaig per lliure amb mètodes i criteris diferents. Aquesta externalització amb LABORIS comporta que no s’utilitzi el currículum cec que proporciona ATRI i que sigui la persona que es presenta qui hagi d’emplenar el currículum amb totes les seves dades, anys d’experiència, cursos fets, etc. A més a més, d’haver-se de donar d’alta amb la plataforma gestionada per l’empresa externa des d’un enllaç que proporciona el propi ATRI.

 

En resposta a les demandes de IAC-CATAC, Funció Pública respon que està treballant en un projecte sobre ATRI i que properament ens el presentarà. Aquesta resposta ja fa temps que s’arrossega, esperem veure-la l’abans possible.

 

Pel que fa a les 369 places d’auxiliar administratius de personal PAS de centres educatius, encara ho estan resolent. No veiem clar que a dia 1 de setembre, el compromís de l’Administració de treure les Atribucions Temporals de Funcions de totes les places es pugui dur a terme. Tal com dèiem anteriorment, la roda del hàmster no s’atura. IAC-CATAC, també, proposem que en cas que s’hagi de mantenir l’atribució temporal, aquesta sigui en format Teletreball. La voluntat per part de l’Administració es tenir-ho resolt l’1 de setembre i que no hi hagi ATF, vetllarem perquè compleixin.

CONSERVAR VACANCES I APS

 

La IAC-CATAC demanem que es puguin mantenir els dies d’APs i de vacances en cas de canvi de nomenament del personal interí quant es canvia de plaça. Considerem que fruit d’una negociació i d’un pacte sindical es podria arribar a l’acord de mantenir-ho i homogeneïtzar els criteris dels departaments. L’Administració considera que hi ha un trencament de vincle i, per tant, una finalització formal de contracte i que s’ha de liquidar tot, tal com estableix l’article 10 de l’EBEP. També ens indica que tots els departaments estan informats i que ho han de fer així, sigui un canvi de lloc del mateix departament o a un altre. IAC-CATAC insistim que es podria arribar a un Acord més beneficiós i en tot cas que es faci un nota a ATRI informativa. Funció Pública indica que tothom ja ho sap. Bé, en tot cas ara sí que ho sabran. Manca d’informació i transparència de Funció Pública una vegada més.

 

 

TRASLLAT TORRE MUÑOZ

 

La IAC-CATAC volem deixar palès el nostre malestar davant el trasllat de personal per les obres de l’edifici de Passeig de Gràcia 109 de Barcelona. No s’ha negociat ni informat correctament als representants sindicals. Es tracta d’un trasllat de prop de 370 persones que aniran a Sepúlveda, Aragó i passeig de Gràcia 129, tot oficines de la Generalitat de Catalunya de Barcelona. IAC-CATAC vam sol·licitar reunió amb la subdirecció general de recursos humans i prevenció de riscos del Departament d’Empresa i Treball per tal de tractar aquesta qüestió. Esperem tenir-la en breu per poder resoldre els dubtes que el col·lectiu planteja.

 

TORN OBERT

 

La IAC-CATAC preguntem sobre els nous permisos del RD 5/23 com s’apliquen i quins criteris hi ha. La resposta de l’Administració és que resten a l’espera dels criteris del Ministeri que els ha d’aportar en una reunió. La propera setmana hi ha reunió del grup de treball de 35 hores i conciliació que depèn de la MEPAG i esperem ja tenir concreció sobre el permís paternal pendent de reglamentació.

 

També, la IAC-CATAC aprofitem aquest torn obert per denunciar que la decisió d’eliminar la cita prèvia a les oficines de la Generalitat de Catalunya no s’ha parlat amb la part social i demanem que es tingui en compte al personal i a la seva representació per aportar solucions que permetin de manera efectiva acabar amb la bretxa digital de bona part de la ciutadania, més enllà de simplement anunciar la fi de la “Cita Prèvia”.