PREVISIÓ DE CALENDARI

 

El passat 5 de desembre es va arribar a un acord a la MEPAG sobre els barems del concurs de trasllats que afectarà tots els cossos i les categories del personal de la Generalitat de Catalunya.

També, per posar una mica d’odre volem fer un full informatiu sobre com queda la previsió de calendari de tots aquests processos que afecten el personal i l’ingrés a l’Administració de Catalunya:

CONCURS OPOSICIÓ D’ESTABILITZACIÓ

Els llistats definitius de la valoració de mèrits i aspirants aptes estan previstos que es publiquin la setmana de l’11 al 15 de desembre al portal de l’aspirant del web de Funció Pública.

Pel que fa a les places les quals aniran a l’acte d’adjudicació, la previsió és que es publiquin la setmana del 18 de desembre.

Finalment, els actes de tria de plaça estan previstos per a la primera quinzena de gener 2024. Després vindrà el nomenament al DOGC i un mes per a la presa de possessió o per al contracte laboral fix.

CONCURS DE TRASLLATS    

S’aniran convocant al llarg del 2024 per a cada cos i categoria, i s’esglaonarà al llarg de l’any a mesura que vagin finalitzant les promocions internes especials dels cossos afectats.

PROMOCIÓ INTERNA ESPECIAL     

La previsió és que surti la convocatòria la darrera quinzena de desembre de 2023 i que la realització dels exàmens sigui entre abril i maig del 2024.

Aquesta promoció interna tindrà convocades un nombre de places que equival al 45% de les places convocades en els processos d’estabilització (concurs de mèrits i concurs oposició).

OPOSICIONS ORDINÀRIES   

Al llarg del 2024 es convocaran també les oposicions ordinàries de les ofertes d’ocupació públiques dels anys 2021, 2022 i 2023. Paral·lelament, Funció Pública anuncia que a l’inici del 2024 publicarà l’OOP 2024 per incloure els cossos que no es troben en les ofertes anteriors.

Està previst que, a partir del mes de gener de 2024, es publiquin, de forma esglaonada, la convocatòria dels processos de selecció ordinaris, mitjançant els sistema de concurs oposició, al DOGC. Probablement, s’iniciarà amb els processos selectius del Cos Superior d’Administració, escala superios d’administració general i del Cos Administratiu, escala administrativa. Portal web.

VEURE PDF