OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA

PLACES 21/22/23

 

Places convocades en les ofertes d’ocupació pública de les convocactòria 2021, 2022 i 2023:

 

PERSONAL FUNCIONARI:

PERSONAL FUNCIONARI OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA
GRUP COS 2021 2022 2023 Total
A1 EDUCACIÓ FÍSICA 1 1
A1 ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS 12 12
A1 ENGINYER DE FORESTS 1 1
A1 ENGINYER DE TELECOMUNICACIONS 1 1
A1 ENGINYERIA QUÍMICA 5 5
A1 GEOGRAFIA 2 2
A1 GEOLOGIA 2 2
A1 ENGINYER INDUSTRIAL 12 12
A1 PATRIMONI ARTÍSTIC: ARQUEOLOGIA 5 5
A1 PATRIMONI ARTÍSIC: ARTS PLÀSTIQUES 1 1
A1 PATRIMONI ARTÍSTIC: CONSERVACIÓ DE MUSEUS 1 1
A1 PEDAGOGIA 5 5
A1 VETERINÀRIA 55 55
A1 BIOLOGIA 10 6 16
A1 ARQUITECTURA 37 37
A1 PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA 9 9 18
A1 PSICOLOGIA 37 37
A1 QUÍMICA 3 3
A1 ARXIVÍSTICA 11 11
A1 SALUT PÚBLICA 30 13 43
A1 METGE/ESSA AVALUADOR 17 12 29
A1 PSICOLOGIA-EXECUCIÓ PENAL 51 51
A1 INTERVENCIÓ. ESCAL ASUPERIOR D’INTERVENCIÓ 8 8
A1 INTERVENCIÓ. ESCALA TÈCNICA DE CONTROL 33 33
A1 ADVOCACIA 2 8 10
A1 SUPERIOR D’ADM GENERAL 46* (242) 662 662
A1 SUPERIOR D’ADM GENERAL-EXECUCIÓ PENAL 7 7
A1 BOMBERS. INSPECTOR/A ESCALA SUPERIOR     3 3
A2 GESTIÓ D’ADM GENERAL 126 59 185
A2 BIBLIOTECONOMIA 11 11
A2 ARQUITECTURA TÈCNICA 20 20
A2 SALUT PÚBLICA 10 3 13
A2 BOMBERS. SOTSINSPECTOR ESCALA EXECUTIVA 26 26
A2 SERVERIS PENITENCIARIS A2 20 20
A2 EDUCACIO SOCIAL EXECUCIÓ PENAL 47 38 85
A2 TREBALL SOCIAL-EXECUCIÓ PENAL 16 16
A2 EDUCACIÓ SOCIAL 42 42
A2 TREBALL SOCIAL 20 20
A2 ENINYERIA TÈCNICA AGRÍCOLA 84 84
A2 ENGINYERIA TÈCNICA DE FORESTS 17 17
A2 ENINYERIA TÈCNICA DE MINES 1 1
A2 ENGINYERIA TÈCNICA D’OBRES PÚBLIQUES 9 9
A2 ENGINYERIA TÈCNICA TOPOGRAFIA 2 2
A2 INTÈRPRETS INFORMADORS/ES TURÍSTICS 3 3
C1 ADMINISTRATIU 125 473 598
C1 TÈCNIC ESPECIALISTES-ANALISTES DE LABORATORI 6 6
C1 TÈCNIC ESPECIALISTES-DELINEANTS 6 6
C1 SERVEIS PENITENCIARIS-TÈCNICS ESPECIALISTES   32 66 98
C1 BOMBERS. ESCALA TÈCNICA   230 250 480
C1 AGENTS RURALS. ESCALA BÀSICA 100 100 100 300
C2 BOMBERS. ESCALA BÀSICA 240 240
C2 AUXILIAR TÈCNIC-AUXILIARS DE LABORATORI 6 6
AP AGRUPACIÓ PROFESSIONAL COS SUBALTERN-DIL 73*(DIL) 202* (158 DIL) 231 DIL
(44LL) 44LL

 

PERSONAL LABORAL:

PERSONAL LABORAL OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA
GRUP CATEGORIA 2021 2022 2023 Total
A1 METGE/ESSA 8 8 16
A1 PERIODISTA 9 20 29
A1 PROFESSOR/A 3 3
A1 PROFESSOR/A D’INEFC 17 16 33
A1 ANALISTA INFORMÀTIC/A 5 5
A1 ENGINYER/A 1 1
A1 LLICENCIAT/ADA 6 6
A1 TÈCNIC/A DE GESTIÓ DE TRÀNSIT 3 3
A1 TÈNIC EN SEGURETAT VIÀRIA I MOBILITAT 2 2
A1 TÈNIC/A DE GESTIÓ I ADM SANITÀRIA-METGE/ESSA AVA 1 1
A2 CAP DE PRIMERA ADMINISTRACIÓ 3 3
A2 PROTOCOL – RELACIONS PÚBLIQUES 2 2
A3 PROFESSOR/A D’ESCOLA DE CAPACITACIÓ NAUTICOPES 1 1
A3 TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ DE L’EADOP 1 1
A3 TÈCNIC/A DE PREIMPRESSIÓ I PRODUCCIÓ 2 2
A3 TÈCNIC LINGÜISTA 2 2
B1 DIPLOMAT/ADA D’INFERMERIA 13 7 20
B1 AUDIOPROTEISTA 6 6
B1 DINAMITZADOR/A LINGÜISTIC/A 3 3
B1 DIPLOMAT/ADA EN TREBALL SOCIAL 11 11
B1 LOGOPEDA 2 2
B1 MONITOR/A DE FORMACIÓ OCUPACIONAL 15 15
B1 PÈRIT 1 1
B1 PODÒLEG 1 1
B1 PROGRAMADOR/A INFORMÀTIC/A 9 9
B1 RESTAURADOR/A DE BÉNS CULTURALS 1 1
B1 TÈNIC/A DE GESTIÓ DEL TRÀNSIT 2 2
B1 TERAPEUTA OCUPACIONAL 2 2
C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN MANTENIMENT 8 8
C1 GOVERNANT/A 7 7
C1 INTEGRADOR/A SOCIAL 26 26
C1 TÈCNIC/A ADMINISTRATIU/IVA 4 4
C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA DE CONTROL PECUARI 4 4
C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA D’EXPLOTACIÓ DE CARRETERES 8 8
C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA D’OBRES PÚBLIQUES 1 1
C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN SO I IMATGE 2 2
C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA INFORMÀTIC/A 9 9
C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-INSPECTOR/A PORTS I COSTES 1 1
C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA OPERADOR/A DE CONTROL 54 54
C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA OPERADOR/A GESTIÓ TRÀNSIT 2 2
C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA SOBREESTANT D’OBRES PÚBLIQUES 7 7
C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL 3 3
C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-ARTS GRÀFIQUES 1 1
C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-CUINER/A 3 3
C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-EXPROPIACIONS 1 1
C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-MANTENIMENT D’HELICÒPTER 7 7
C1 TÈCNIC/A ESPECIALISTA-PATOLOGIA FORENSE 2 2
C1 TRADUCTOR-INTÈRPRET 1 1
C2 XOFER DE REPRESENTACIÓ 16 8 24
C2 CONDUCTOR/A 9 2 11
C2 AUXILIAR D’INSPECTOR DE TRANSPORT 2 2
C2 ESPECIALISTA D’OFICIS 6 6
C2 PRÀCTIC/A TOPÒGRAF/A 2 2
C2 RESPONSABLE DE MAGATZEM 4 4
C2 TÈCNIC/A AUXILIAR D’OBRES PÚBLIQUES 10 10
D1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA 3 3
D1 AUXILIAR SANITARI/ÀRIA 4 4
D1 CONDUCTOR/A 7 10 17
D1 EMMAGATZEMADOR/A 2 2
D1 GUARDA DE RESERVA DE FAUNA 1 1
D1 OFICIAL/A DE 1A VAQUER/A 2 2
D1 OFICIAL/A DE 1A AGRARI/ÀRIA 0
D1 OFICIAL/A DE 1A ARTS GRÀFIQUES 1 1
D1 OFICIAL/A DE 1A AUXILIAR D’INTERNAT 1 1
D1 OFICIAL/A DE 1A BUGADER/A 4 4
D1 OFICIAL DE 1A CONSERVADOR/A DE CARRETERES 2 2
D1 OFICIAL/A DE 1A CUINER/A 8 8
D1 OFICIAL/A DE 1A LLAUNER/A 1 1
D1 OFICIAL/A DE 1A MANTENIMENT 40 40
D1 OFICIAL/A DE 1A PREVENCIÓ ACTIVA FORESTAL 45 45
D1 OFICIAL/A DE 1A REPROGRAFIA 2 2
D1 OFICIAL/A DE 1A TALLER DE RÀDIO 1 1
D1 RECEPCIONISTA 24 24
D1 TELEFONISTA 6 6
D1 VIGILANT AUXILIAR D’EXPLOTACIÓ 1 1
D2 ADJUDANT DE CUINA-NETEJADOR/A 15 15
D2 CAMBRER/A-NETEJADOR/A 13 9 22
D2 PERSONAL DE SERVEIS ESPECIALITZATS. PEÓ 1 1
E AJUDANT/A D’OFICI. CUINER/A 1 1
E AJUDANT/A D’OFICI. BUGADER/A 2 2
E AJUDANT/A D’OFICI. SERVEIS GENERALS 10 10
E GUARDA 3 3
E NETEJADOR/A 2 2
E PEÓ-MOSSO/A 1 1
E PORTER/A 2 2
E SUBALTERN/A 6 6

 

Les ofertes d’ocupació públiques del 2021, 2022 i 2023 es poden trobar aquí:

 

Acord GOV/207/2021

Acord GOV/276/2022

Acord GOV/78/2023

Veure en PDF: INFOCATAC PLACES OOPP