RETRIBUCIONS

RETRIBUCIONS

POCAVERGONYA [1]   1. Sector Públic/Sector Privat, mateixos sindicats signants diferents acords. L’IPC no puja igual per a tots. El diferent tracte que els sindicats majoritaris donen al personal del sector públic en relació al sector privat (en detriment del...
CRÒNICA D’UN FRAU

CRÒNICA D’UN FRAU

L’Administració de la Generalitat, concretament la “Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor” va canviar l’any 2018, en perjudici del personal i en benefici de la nova asseguradora, el redactat de l’anterior assegurança de tot el personal de la...