L’11 de gener la Junta de Personal del SOC ha iniciat les reunions periòdiques amb Recursos Humans per al 2024 i hem tractat diferents aspectes.

PRODUCTIVITAT

El SOC es va comprometre a revisar algunes incidència que els sindicats havíem detectat i ens informen que tot està correcte. Cal tenir en compte el descompte de baixes o absències superiors a un dia i que si s’ha treballat en un altre departament, cadascun paga una part proporcional.

Per altra banda, IAC-CATAC hem reclamat el fet que s’han descomptat baixes del mes de novembre, quan l’Acord de Govern sobre productivitat explicita clarament que el període de còmput a tots els efectes finalitza el 31 d’octubre. Aquesta qüestió també l’hem comunicat a Funció Pública i es tractarà a la propera Mesa Sectorial de dilluns vinent. Esperem que aquesta qüestió es revisi d’ofici i es retornin els imports a qui correspongui. Us informarem després de la reunió de la Sectorial.

CONCURS OPOSICIÓ D’ESTABILITZACIÓ

El SOC ha fet l’estudi de les places ofertes i de l’afectació pel personal propi. L’afectació major està als cossos A2 i C2 pel gran nombre de places del SOC a la llista de places a adjudicar. També hi ha moltes persones interines del SOC que han aprovat aquest procés i això redueix l’afectació final. La voluntat del SOC és aconseguir que el màxim de persones que ara estan treballant al SOC continuïn, però la realitat és que tothom ha de prendre possessió del lloc que hagi triat i això provocarà un cessament automàtic de la persona interina que ocupi aquest lloc. Després s’hauran de publicar a l’ATRI tots els llocs que finalment quedin vacants com a resultat de les preses de possessió i això facilitarà que, tant persones interines afectades com personal funcionari que no hagi pogut triar el SOC, puguin retornar.

Funció Pública no va complir l’Acord sindical en relació que tothom es quedés al mateix lloc com a resultat del concurs oposició i ara ens trobem amb aquesta situació no desitjada per ningú. Des d’IAC-CATAC en farem seguiment perquè al final del procés l’afectació sigui nul·la.

OFERTES MASSIVES AL PORTAL ATRI

La publicació d’ofertes massives de llocs vacants del SOC al portal ATRI fa que només es valori el currículum per tal d’agilitzar els processos. IAC-CATAC hem demanat els criteris que s’utilitzin per aquesta valoració curricular. Algunes ofertes estan ja resoltes i altres finalitzaran en breu.

REESTRUCTURACIÓ DEL SOC

IAC-CATAC hem demanat que hi ha de nou sobre el Decret de reestructuració del SOC que fa temps que se’n parla. Sembla que el Decret està ja força avançat i estan pendents del vistiplau de Funció Pública. La nova estructura del SOC ha de prioritzar la cartera de serveis del SOC i clarificar les competències entre les subdireccions i serveis del SOC.

INGRÈS MÍNIM VITAL

IAC-CATAC preguntem què passarà amb l’Ingrés Mínim Vital si aquest passa definitivament a gestió de la Generalitat a Catalunya i insistim que des del SOC només es podrà fer la gestió si el traspàs de la competència ve acompanyat de pressupost per a dotacions de personal. No podem tornar a caure en l’error de la Renda Garantida de la Ciutadania. El SOC està d’acord en aquesta apreciació.

SITUACIÓ D’ESTRÉS AL SOC

Les dades de baixes a oficines i serveis del SOC ens fa adonar de la situació de pressió per una alta càrrega de treball que es pateix en algunes oficines i serveis. Cal cobrir les baixes de manera més ràpida. El SOC diu que farà un estudi de càrregues de treball per tal de poder analitzar bé el problema i trobar solucions eficaces.

 

Us seguirem informant i us animem a fer-nos arribar les vostres queixes, inquietuds i suggeriments per tal de millorar la nostra acció sindical a treball@catac.cat.

 

Veure en PDF: Cataccrac junta de personal SOC gener 24