PRESIDÈNCIA

You currently have access to a subset of Twitter API v2 endpoints and limited v1.1 endpoints (e.g. media post, oauth) only. If you need access to this endpoint, you may need a different access level. You can learn more here: https://developer.twitter.com/en/portal/product

CATAC també és IAC

iac

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA

Secció sindical de IAC-CATAC

La secció sindical de IAC-CATAC al departament és una eina que tenim els treballadors i treballadores per estar informats de les negociacions generals amb la Funció Pública, de les reunions amb recursos humans del departament , i dels òrgans de representació del comitè de Salut Laboral i la Comissió de Formació. Però, principalment, la secció sindical és una eina per a dur a terme les nostres reivindicacions i mobilitzacions.

La secció sindical de IAC-CATAC dona cobertura legal a les assemblees i mobilitzacions, concentracions, etc.

Contactes:

Coordinadora:

Teresa Ortiz

presidencia@catac.cat

Tel. 93 317 31 51

Delegats de salut laboral:

Joaquim Guillén

Teresa Ortiz

presidencia@catac.cat

Tel. 93 317 31 51

Delegat de formació:

Àlex González

presidencia@catac.cat

Tel. 93 317 31 51

Delegats de personal laboral al Comitè d’Empresa:

Joaquim Guillén

Àlex González

Ramon Mora

Ricard Cerdan

presidencia@catac.cat

Tel. 93 317 31 51

Delegats de personal laboral al Comitè Intercentres:

Joaquim Guillén

Àlex González

presidencia@catac.cat

Tel. 93 317 31 51