CARTA AL CONSELLER DE DRETS SOCIALS

 

 

Davant l’anunci del tancament de la Residència de Gent Gran de Reus en els propers mesos, familiars, residents i treballadores ens hem mobilitzat perquè això no passi. Demanem estudiar la possibilitat d’una reforma de l’edifici per plantes, sense haver de tancar la única residència cent per cent pública del Baix Camp.

 

Ens hem manifestat al Parlament de Catalunya, a Reus, hem parlat amb l’Ajuntament i els diputats i diputades per denunciar el que és una privatització dels serveis públics que afecta a la gent gran de la residència de Reus.

 

 

 

 

 

IAC-CATAC, veient els aconteixements, hem registrat una carta adreçada al Conseller de Drets Socials Carles Campuzano.Tot seguit us l’adjuntem:

 

 

Honorable Conseller,

Des de la Secció sindical de la IAC-CATAC al Departament de Drets Socials volem fer-li unes consideracions respecte a l’informe tècnic de l’estat de la Residència i Centre de dia per a gent gran de Reus- Avinguda Segle XX.

Referent a l’informe tècnic en qüestió, de data de signatura 14 de novembre de 2023, manifestem el següent:

-En primer lloc, hem de manifestar la nostra complexitat davant l’informe facilitat. Al mateix, l’anàlisi de la situació actual d’aquest centre i les conclusions finals són léxistència d’unes deficiències greus, de caràcter estructural i globals, si bé no s’aporta cap document tècnic que això ho acrediti.

-Tampoc es justifica tècnicament i de forma fefaent allò que s’exposa a l’últim paràgraf de l’apartat de conclusions: “la realització de les obres necessàries per corregir les deficiències esmentades, la seva tipologia de caràcter estructural i global impossibilita la seva execució simultània amb l’ocupació dels residents que, en tot cas, haurien de ser traslladats per tal de seguir rebent el servei de residència assistida”.

-Segons l’informe, les possibles deficiències i defectes són de caràcter greu en relació a la normativa aplicable en l’actualitat, les quals (textualment) “poden afectar a la seguretat de les persones”.

-Bona part d’aquestes deficiències, segons s’exposa als antecedents, ja van ser detectades l’any 2004.

-Considerem d’una negligència total i absoluta que el Departament de Drets Socials, amb independència de la titularitat de l’edifici; no hagi pres mesures per a la subsanació d’aquestes deficiències ja detectades fa 19 anys, ni més ni menys que 19 anys, atès la necessària protecció de la seguretat de les persones.

-Evidentment, és lògic considerar que sense l’adopció de les mesures correctores adients, les deficiències i defectes s’han multiplicat i agreujat al llarg de tots aquests anys.

-Considerem així mateix d’una gravetat extrema que, fins on tenim coneixement, no s’hagi descrit ni exposat als Comitès de Seguretat i Salut del Departament d’aquests darrers anys la situació d’aquest centre de treball, atès els greus problemes de seguretat i salubritat existents, els quals afecten per igual a usuaris i treballadors.

Exigim al Departament de Drets Socials que garanteixi una atenció PÚBLICA, DIGNA i SEGURA per a la gent gran d’una ciutat de les dimensions i característiques de Reus, les mateixes condicions que han de tenir tots/tes els treballadors/es que presten els seus serveis per al benestar dels nostres ciutadans.

En conseqüència, sol·licitem:

-El manteniment d’aquest servei d’atenció pública a la gent gran de la ciutat de Reus.

-L’ampliació de l’informe aportat per la Direcció de Serveis del Departament, amb els documents tècnics que acreditin la gravetat de les deficiències manifestades, així com la pressumpta incompatibilitat de les obres de millora amb la prestació del servei i el funcionament ordinari del centre.

-Cas que de forma fefaent quedi demostrat que, efectivament, el funcionament ordinari del centre no és possible amb les obres de reforma i millora, un document escrit i signat per les parts implicades, pel qual el Departament es comprometi amb usuaris i treballadors/es al trasllat temporal del servei, i que un cop subsanades les deficiències es torna amb les mateixes condicions als serveis anteriors.

Conseller DRETS SOCIALS