El 15 de gener s’ha celebrat la primera Mesa Sectorial de l’any 2024 i la primera amb la nova composició de membres després de les eleccions sindicals del cicle de la Generalitat de Catalunya. Des de IAC-CATAC denunciem que el Govern de la Generalitat dona una delegada a CCOO i UGT per la seva representació en el conjunt de l’Estat espanyol. Això vulnera els principis democràtics que han de regir les eleccions sindicals, ja que en lloc de repartir els 15 membres en funció dels resultats electorals, es reparteixen 13 ja que dos són fixes per a les centrals sindicals estatals.

Catalunya és una de les comunitats autònomes on assignen aquestes delegades automàticament, en base a una interpretació de la norma molt favorable pels interessos d’aquests sindicats. No cal anar molt lluny per veure que a València, aquestes assignacions directes no existeixen i, per tant, les eleccions sindicals són més democràtiques i lliures. Ens preguntem perquè el Govern de la Generalitat de Catalunya té aquest interès en la interpretació de l’aplicació d’aquesta norma i què hi guanya. Aquestes assignacions directes van en detriment del que s’ha escollit a les urnes i vulneren els principis democràtics que han de regir els processos participatius. Des de IAC-CATAC defensarem els drets i els principis democràtics i impugnarem aquesta composició de la Mesa totalment injusta i partidista.

 

Negociació jornada i horaris del col·lectiu d’informadors/es turístics

Segons sentència judicial s’obliga a obrir una negociació de la jornada i horaris del col·lectiu d’informadors/es turístics de l’aeroport de Barcelona i del Palau Robert. La proposta de l’Administració és tendir cap als horaris que es fan actualment. La part social hi estem en contra i s’iniciarà un grup de treball de caràcter immediat per dur a terme la negociació de la jornada i horaris. Des d’IAC-CATAC vetllarem perquè el col·lectiu obtingui les millors condicions laborals possibles.

 

Calendari festius

El calendari laboral 2024 fixa que hi ha dos festius que cauen en dissabte i que han de compensar-se mitjançant negociació. IAC-CATAC hem portat aquest punt a la Mesa per tal de tenir enllestit aquest tema a principis d’any i no haver d’esperar a les darreres meses de l’any com passava anteriorment. La voluntat de Funció Pública és que aquest tema estigui resolt al primer trimestre de l’any i de cara a la Sectorial vinent presentaran una proposta per tal de poder-ho negociar.

 

Complement de productivitat 2023

IAC-CATAC hem detectat, en el pagament del complement de productivitat de l’any 2023, que s’han descomptat baixes de novembre quan l’acord de govern establia fins al 31 d’octubre el període avaluable d’aquest complement. Demanem una rectificació per part de Funció Pública i que s’aboni aquesta diferència a les treballadores afectades. L’Administració revisarà la situació i ens donarà resposta del que ha pogut passar.

 

Control horari per empremta digital

Arran d’una directiu europea, l’AEPD ha elaborat una nova guia amb uns nous criteris sobre les dades biomètriques que pot disposar una empresa vers les seves treballadores. Això suposa un canvi de criteri a l’hora de fitxar o accedir a un edifici amb l’empremta digital o altres mecanismes que utilitzin la conservació de dades biomètriques per identificar les persones treballadores. Aquest canvi de criteri encara s’està estudiant pels serveis jurídics i des de la part social es demana que, mentre no s’acaba de definir una instrucció clara, es doni la possibilitat de poder fitxar d’altres maneres que no siguin amb les dades biomètriques. Temporalment, cal recordar que existeix el fitxatge d’ATRI. Mentrestant, cal esperar que el criteri establert es desenvolupi en instrucció que segurament serà aquest mes. En la propera reunió de la Mesa tindrem resposta sobre aquest aspecte.

 

Torn obert

IAC-CATAC portem varis temes al torn obert de la Mesa Sectorial:

– A la Mesa Sectorial de setembre Funció Pública es va comprometre a revisar i actualitzar la circular 6/2000 sobre la suspensió del règim de reducció de la jornada de treball per raó de guarda legal durant l’horari d’estiu i/o durant el període de vacances, davant la sol·licitud de IAC-CATAC de deixar-la sense efectes. En aquest torn obert reclamem aquesta actualització que segons FP arribarà en breu.

– IAC-CATAC hem registrat les nostres propostes per a la negociació del Decret de jornada i horaris i demanem la reactivació del grup de treball de jornada i horaris per poder negociar un nou decret per afavorir els interessos dels treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya. En un principi, aquest grup de treball es reunirà abans de la següent Mesa Sectorial.

– Protestem pel fet de la manca de personal als centres de justícia juvenil de la Generalitat de Catalunya que estan portant a càrregues de treball extraordinàries i a males condicions laborals. La darrera és el no gaudiment dels assumptes propis del personal per no disposar de personal per cobrir aquests períodes. Excepcionalment, demanem que puguin gaudir una extensió del període de gaudiment dels assumptes propis més enllà del 31 de gener o que es deixin de denegar els permisos sistemàticament com s’està fent en l’actualitat. Funció Pública es compromet a mirar l’estat dels centres juvenils.

– En la passada Mesa Sectorial de desembre, IAC-CATAC vam denunciar la instrucció 4/23 en matèria de protecció de dades de caràcter personal a les OAC de l’Administració de la Generalitat i vam presentar una sèries de propostes per tal de no vulnerar els drets laborals de les treballadores públiques que fan atenció al públic a tota la Generalitat. A l’espera encara dels informes jurídics, IAC-CATAC denunciem que s’està vulnerant per part de l’Administració la pròpia instrucció ja que encara no s’ha format al personal afectat per aquesta instrucció. A banda, hem elaborat una resposta a Funció Pública que ens havia justificat aquesta instrucció per un informe de l’APDCAT que es troba penjada al web de IAC-CATAC. En tot cas, queda pendent el retorn per part de Funció Pública que es realitzarà a la propera Mesa Sectorial, un cop el delegats i delegades de protecció de dades de la Generalitat valorin els informes jurídics aportats. Des de IAC-CATAC creiem que es vulneren drets laborals en aquesta instrucció i, que en tot cas, és l’Administració qui ha de tenir la custòdia dels enregistraments de veu i que no han de ser d’imatge.

– Demanem que es convoqui el grup de treball del personal PAS i que es faci el retorn, per part de Funció Pública i del Departament d’Educació de les propostes presentades per IAC-CATAC abans de l’estiu. FP ens diu que es convocarà aquest grup durant el mes de gener.

 

Veure en PDF: Cataccrac Sectorial gener 24