Comencem la primera CIVE de l’any del qual destaquem dos punts introduïts per la IAC-CATAC en el torn obert de paraula. Un referent al procés d’estabilització, coneixedors que hi haurà reunió del mateix aquest dimarts, i altre sobre la finalització de contracte de personal a les residències de Gent Gran el pròxim dia 3 de febrer.

 

Referent al personal que ha estabilitzat aclarim els dubtes que ens heu fet arribar.

-Tenim queixes de personal que se’ls ha donat de baixa de la Seguretat Social, fa molts dies, i encara no han rebut comunicació d’alta de la mateixa. Informem que únicament és un problema de comunicació del sistema de la seguretat social. I que no han estat cap dia sense la cobertura i cotització corresponent. Cal esperar la recepció del SMS i comprovar com entre la data de baixa i la d’alta, no ha transcorregut cap dia.

 

Referent al personal que no ha estabilitzat:

La IAC-CATAC demanem grau de compliment de la recol·locació del personal laboral afectat pel procés d’estabilització, per nombre i departament.

Pel personal acomiadat si s’han fet pagaments d’indemnització d’ofici per part de l’administració, o en cas negatiu, si la petició l’han de fer els propis afectats.

Segons Funció Pública no els consta cap acomiadament sense recol·locació. Nosaltres som coneixedors d’alguns companys que ja estan al carrer, si coneixeu d’algú que ja està fora, com no rebrà aquest informatiu, els hi podeu fer arribar i que contactin amb la IAC-CATAC al correu laborals@catac.cat

 

La IAC-CATAC ha preguntat pel futur del Personal de Reforç de les residències de la gent gran que finalitza el contracte el pròxim dia 3 de febrer, hem exposat la necessitat de què aquest personal ha de continuar, si o si, per tal de poder garantir l’assistència i bon funcionament de les residències i com a garantia de benestar de les nostres persones grans a qui presten servei.

El departament està treballant en donar una solució a la continuïtat d’aquest personal, tot i no poder garantir que tots continuaran. Tanmateix estan expectatius a uns nous pressupostos per tal de transformar aquestes places de reforç a estructura.

 

Veure el document