Ens hem reunit al Parlament de Catalunya amb el grup parlamentari d’Esquerra Republicana per tal d’exposar les nostres demandes de cara a la promoció interna i veure’n l’estat del Projecte de Llei del Decret Llei 14/22 de Promoció Interna, aprovats sense plaça amb expectativa de destinació i concursos de trasllats del personal de la Generalitat de Catalunya.

Actualment el tràmit parlamentari es troba en la primera fase. De l’acord inicial del Decret Llei 14/22, recordem que prové d’un pacte en la Mesa de Negociació General per unanimitat dels sindicats representats i Funció Pública, sembla que l’article 2 és el que comporta més controvèrsia. Aquest article modifica el Decret Legislatiu 1/97 i introdueix en el seu articulat el 62.bis, on especifica que el personal funcionari que estigui ocupant una plaça sense caràcter definitiu està obligat a concursar en el següent concurs de trasllats, i que en cas de no fer-ho se’ls inclourà en d’ofici com a participants. A més a més, en cas de no obtenir la plaça sol·licitada i en cas que hi hagi mobilitat forçosa aquesta no pot comportar una destinació superior als 40 quilòmetres dins la comarca i del mateix Departament d’adscripció.

Des de IAC-CATAC hem expressat la nostra voluntat que aquesta disposició podria tenir un caràcter extraordinari per al primer concurs de trasllats després dels processos d’estabilització, ja que el que interessa és que en el macro concurs de trasllats que hi haurà, hi ha cossos que fa molts anys que no s’ha fet un concurs de trasllats i que hi participarà un alt nombre de funcionaris (més de 7000 de forma obligatòria) hi hagi la màxima protecció per a les treballadores. A més a més és una mesura garantista que celebrem que s’inclogués en el pacte unitari de la MEPAG.

Hem aprofitat aquesta reunió per exposar, també, la circumstància del personal que va aprovar la convocatòria 229 i que, ja per qüestió de dies, es podria presentar a aquesta promoció excepcional.

En aquest sentit, celebrem l’actitud del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana que ha pres nota de les circumstàncies exposades i de la voluntat del sindicat majoritari del sector Administració i Serveis de la Generalitat de Catalunya i que forma part de la IAC, sindicat majoritari a la Funció Pública de la Generalitat de Catalunya.

IAC-CATAC seguim treballant per a tot el personal.

Totes som treballadores públiques!

 

Veure el document