El 12 de gener s’ha publicat a l’e-tauler la convocatòria dels diferents actes d’adjudicació del concurs oposició d’estabilització (600 – 650 – 700). Aquests actes es realitzaran entre el divendres 19 de gener i el dijous 25 de gener. Com a nota important a destacar: TOTS ELS ACTES ES REALITZARAN A LA CIUTAT DE BARCELONA (a excepció de les convocatòries on només hi ha un únic lloc de treball i una única persona aspirant). L’ordre d’elecció serà primer per a les places reservades i posteriorment per a les places sense reserva.

Les persones aspirants han de portar un document oficial que les identifiqui (DNI/NIE, Passaport…) o bé poden atorgar la representació en l’acte a una altra persona mitjançant el model de representació. La decisió de la persona representant serà vinculant.

També és important que els actes de les convocatòries 632 (administratiu) i 635 (auxiliar administratiu) es realitzaran en diferents sessions. Es proporcionaran llistats a la finalització de cada sessió de les places adjudicades. Aquests llistats es poden consultar, únicament, al portal de l’aspirant, així com la convocatòria que anirà per ordre de puntuació final del concurs oposició.

Tot seguit us deixem un quadre amb les convocatòries dels actes d’adjudicació (al final del document es troben les ubicacions de les seus):

 

19 de gener
Hora Lloc Convocatòria
9 h Districte Administratiu

Sala PB08

701 ANALISTA INFORMÀTIC/A

702 METGE/ESSA – ASSISTENCIAL

703 PERIODISTA

704 PROTOCOL-RELACIONS PÚBLIQUES

706 DIPLOMAT/ADA EN INFERMERIA – ASSISTENCIAL

706 DIPLOMAT/ADA EN INFERMERIA – DEL TREBALL

707 FISIOTERAPEUTA

708 MONITOR/A DE FORMACIÓ OCUPACIONAL – ARTS PLÀTIQUES

708 MONITOR/A DE FORMACIÓ OCUPACIONAL – ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA

711 TÈCNIC/A ADMINISTRATIU/IVA

9.45 h Districte Administratiu

Sala PB08

712 TÈCNIC/A ESPECIALISTA INFORMÀTIC/A

714 CONDUCTOR/A (CARNET C)

715 ESPECIALISTA D’OFICIS

716 AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA

717 CONDUCTOR/A (CARNET B2)

11 h Districte Administratiu

Sala PB08

718 EMMAGATZEMADOR/A

719 OFICIAL/A DE 1A. CUINER/A

720 OFICIAL/A DE 1A. MANTENIMENT

721 RECEPCIONISTA

722 TELEFONISTA

723 CAMBRER-NETEJADOR/A

724 PERSONAL DE SERVEIS ESPEC. NETEJADOR/A

726 AJUDANT/A D’OFICI. SERVEIS GENERALS

11.45 h Districte Administratiu

Sala PB08

729 LLICENCIAT/ADA – PERSONAL DOCENT
12.30 h Districte Administratiu

Sala PB08

730 TÈCNIC/A DE GESTIÓ – PERSONAL DOCENT

 

22 de gener
Hora Lloc Convocatòria
9 h Escola d’Administració Pública de Catalunya

(EAPC)

623 COS DE GESTIÓ D’ADMINISTRACIÓ
9 h Districte Administratiu

Sala Auditori

635 COS AUXILIAR D’ADMINISTRACIÓ (1a sessió)
15.30 h Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya

(INEFC)

632 COS ADMINISTRATIU (1a sessió)

 

23 de gener
Hora Lloc Convocatòria
9 h Districte Administratiu

Sala Polivalent

601 COS DE TITULACIÓ SUPERIOR, ARQUITECTURA

602 COS DE TITULACIÓ SUPERIOR, ARXIVÍSTICA

603 COS DE TITULACIÓ SUPERIOR, BIOLOGIA

605 COS DE TITULACIÓ SUPERIOR, EDUCACIÓ FÍSICA

606 COS DE TITULACIÓ SUPERIOR, ENGINYERIA AGRÒNOMA

609 COS DE TITULACIÓ SUPERIOR, ENGINYERIA INDUSTRIAL

612 COS DE TITULACIÓ SUPERIOR, METGES/ESSES AVALUADORS

613 COS DE TITULACIÓ SUPERIOR, PATRIMONI ARTÍSTIC: ARQUEOLOGIA

616 COS DE TITULACIÓ SUPERIOR, PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA

11 h Districte Administratiu

Sala Polivalent

617 COS DE TITULACIÓ SUPERIOR, PSICOLOGIA

618 COS DE TITULACIÓ SUPERIOR, QUÍMICA

619 COS DE TITULACIÓ SUPERIOR, SALUT PÚBLICA

620 COS DE TITULACIÓ SUPERIOR, VETERINÀRIA

12.15 h Districte Administratiu

Sala Polivalent

621 COS DE DIPLOMATURA, ARQUITECTURA TÈCNICA

622 COS DE DIPLOMATURA, BIBLIOTECONOMIA

624 COS DE DIPLOMATURA, EDUCACIÓ SOCIAL

625 COS DE DIPLOMATURA, ENGINYERIA TEC. AGRÍCOLA

13.30 h Districte Administratiu

Sala Polivalent

626 COS DE DIPLOMATURA, ENGINYERIA TÈC. FORESTS

628 COS DE DIPLOMATURA, ENGINYERIA TÈC. INDUSTR.

629 COS DE DIPLOMATURA, ENGINYERIA TÈC. OBRES PÚB

630 COS DE DIPLOMATURA, INTÈRPRETS INF. TURÍSTIC

633 COS TÈCNIC D’ESPECIALISTES, ANALISTES LABORATORI

634 COS TÈCNIC D’ESPECIALISTES, DELINEACIÓ

636 COS AUXILIAR TÈCNIC DE LABORATORI

15.30 h Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya

(INEFC)

632 COS ADMINISTRATIU (2a sessió)

 

24 de gener
Hora Lloc Convocatòria
9 h Centre d’Estudies Jurídics i Formació Especialitzada

(CEJFE)

604 COS SUPERIOR D’ADMINISTRACIÓ – JURÍDICA

604 COS SUPERIOR D’ADMINISTRACIÓ – ECONÓMICA

604 COS SUPERIOR D’ADMINISTRACIÓ – PREVENCIÓ

10 h Centre d’Estudies Jurídics i Formació Especialitzada

(CEJFE)

651 COS SUPERIOR D’ADMINISTRACIÓ (PENAL)

652 COS DE TITULACIÓ SUPERIOR, PEDAGOGIA (PENAL)

653 COS DE TITULACIÓ SUPERIOR, PSICOLOGIA (PENAL)

654 COS DE DIPLOMATURA, EDUCACIÓ SOCIAL (PENAL)

655 COS DE DIPLOMATURA, TREBALL SOCIAL (PENAL)

11.30 h Centre d’Estudies Jurídics i Formació Especialitzada

(CEJFE)

656 COS TÈCNIC D’ESPECIALISTES, GRUP DE SERVEIS PENITENCIARIS (PENAL)
15.30 h Districte Administratiu

Sala Auditori

635 COS AUXILIAR D’ADMINISTRACIÓ (2a sessió)

 

25 de gener
Hora Lloc Convocatòria
15.30 h Districte Administratiu

Sala Auditori

635 COS AUXILIAR D’ADMINISTRACIÓ (3a sessió)

 

Finalment, els processos que no es realitzaran actes d’adjudicació són els següents:

 

Convocatòria
604 COS SUPERIOR D’ADMINISTRACIÓ – GENERAL

604 COS SUPERIOR D’ADMINISTRACIÓ – MEDI AMBIENT

607 COS DE TITULACIÓ SUPERIOR, ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS

608 COS DE TITULACIÓ SUPERIOR, ENGINYERIA DE FORESTS

610 COS DE TITULACIÓ SUPERIOR, GEOGRAFIA

611 COS DE TITULACIÓ SUPERIOR, GEOLOGIA

614 COS DE TITULACIÓ SUPERIOR, PATRIMONI ARTÍSTIC: CONS. MUSEUS

615 COS DE TITULACIÓ SUPERIOR, PEDAGOGIA

627 COS DE DIPLOMATURA, ENGINYERIA TÈC. DE MINES

631 COS DE DIPLOMATURA, SALUT PÚBLICA

702 METGE/ESSA – DEL TREBALL

705 CAP DE SEGONA D’ADMINISTRACIÓ

709 PROGRAMADOR/A INFORMÀTIC

710 TÈCNIC/A DE GESTIÓ

713 TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN SO I IMATGE

725 PERSONAL DE SERVEIS ESPECIALITZATS. PEÓ

727 GUARDA

728 SUBALTERN/A

 

 

Les seus de Barcelona són les següents:

 

  • Districte Administratiu de la Generalitat de Catalunya (DA) (vàries sales).

Carrer del Foc 57, edifici A, 08038 Barcelona

 

  • Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) (Sala d’Actes).

Carrer Girona 20, 08010 Barcelona

 

  • Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) (Sala d’Actes).

Carrer de Pau Claris 158, 08009 Barcelona

 

  • Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) (Sala d’Actes).

Avinguda de l’Estadi 12-22, 08038 Barcelona

 

Veure en PDF:INFOCATAC adjudicacio oposicio estabilitzacio