Des de IAC-CATAC hem sol·licitat la convocatòria del Grup de Treball de Mesures Laborals depenent de la MEPAG per tal d’abordar, d’una manera definitiva, les mesures imprescindibles i necessàries per millorar les condicions laborals de les treballadores i treballadors de la Generalitat de Catalunya.

 

Unes mesures que portem molt de temps esperant, reunió rere reunió, però sense una finalització ni una concreció. És per això, que IAC-CATAC demanem la convocatòria del grup de treball de la MEPAG urgent per avançar i millorar la nostra tasca diària.

 

Sol·licitem:

 

  • La jornada setmanal de 35 hores, segons acord estatal d’octubre de 2022.

 

  • El desenvolupament reglamentari del permís parental de vuit setmanes, segons TREBEP.

 

  • El decret de jornada i horaris del personal funcionari de la Generalitat, d’acord amb la proposta presentada per la IAC-CATAC.

 

  • La inclusió de la histeroscòpia en el llistat de proves diagnòstiques invasives que donen lloc a l’absència justificada del lloc de treball d’una jornada laboral diària, segons Acord de la MEPAGC de 20/4/2022.

 

  • La incorporació al lloc de treball després del gaudi d’una reducció compactada per cura de menor de sis anys (segons normativa de jornada i horaris) amb opció a continuar amb una reducció per cura bonificada.

 

  • La borsa d’hores recuperable d’un 5% de la jornada anual per motius de conciliació.

 

  • La inclusió de l’altra persona progenitora diferent de la mare biològica en el permís prenatal per assistir a exàmens prenatals i a tècniques de preparació del part, d’acord amb la llei de conciliació catalana.

 

  • La recuperació dels 3 dies d’assumptes personals retallats al 2012.

 

  • Espais de cotreball del Decret 77/20.

 

Per uns serveis públics de qualitat calen unes condicions laborals dignes.

 

 

sol_reunio_MEPAG_9-5-2024