La primera setmana de juny s’ha celebrat el CSSL del Servei Català de Trànsit. Tot seguit fem un breu resum dels punts més destacats de la reunió:

 

Plans d’emergència

 

Des del Departament d’Interior s’està treballant per tenir un sistema de comprovació dels PAU o plans d’emergències. Serà una bona eina per la seguretat laboral de tothom. Pel que fa al complex de plaça Espanya de Barcelona, s’ha de modificar. IAC-CATAC hem insistit que el PAU actual té mancances i millores a realitzar. El Servei de Prevenció de Riscos hi està treballant en les modificacions i des de IAC-CATAC oferim l’ajuda que es necessiti per tal de millorar el pla. Un cop estigui tot llest, s’informarà a la part social i es procedirà a fer la creació i formació dels equips de treball, que tindran en compte el teletreball i contemplaran la presencialitat. Des de IAC-CATAC insistim que el personal del Servei Territorial de Trànsit de Barcelona no és personal de comissaria i que s’ha de millorar el pla en aquest aspecte. Restarem a l’espera, doncs, de les millores del PAU.

 

Teletreball

 

Sobre els qüestionaris d’avaluació de riscos de teletreball, s’hi està treballant en l’àmbit de la paritària de salut laboral. En breu es tindran uns models i s’avaluarà en funció dels qüestionaris. IAC-CATAC us mantindrem informades sobre el tema. Podeu trobar la informació del Departament de Treball aquí.

 

 

Temperatures

 

IAC-CATAC insistim que s’engegui la maquinària climàtica al més aviat possible cada dia, per tal de tenir la màxima eficiència a les hores de més calor. El RD 14/22 limita la temperatura de les màquines a 27º a les oficines i el RD 486/97 de disposicions mínimes de salut i seguretat als llocs de treball estableix que la temperatura màxima als treballs sedentaris és, precisament, 27º. Aquests límits fan que moltes vegades es sobrepassin les condicions mínimes de seguretat laboral. Des de IAC-CATAC estem treballant per tal que es modifiquin aquestes normatives i poder exercir la jornada laboral en unes condicions òptimes. Cal recordar que ja hi ha un primer pas i s’ha canviat la normativa a exteriors (Departament de Treball). Des de la paritària s’estan elaborant uns plans de contingència per tal de pal·liar els efectes de la calor que patirem aquest estiu.

 

Pel que fa a les mesures que se’ns reporten dels edificis del SCT, cal destacar que de moment estan dins els marges legals fixats pels reials decrets. Tot i que preocupa la humitat relativa de plaça Espanya –que, tot i estar dins els marges legals, no es troba dins del recomanable, superior a 50%. S’hi està treballant per tal que millori aquesta dada. Des de IAC-CATAC volem recordar que per tal que l’eficiència de la maquinària climàtica tingui la màxima efectivitat cal mantenir les condicions òptimes dins les oficines. És recomanable ventilar a primera hora, però després caldria tenir el màxim d’aïllament per tal d’optimitzar l’eficiència energètica. Naturalment, en cas que la temperatura excedeixi els marges cal avisar a Prevenció de Riscos per tal que facin una valoració del risc i s’actuï en conseqüència. Recordem les recomanacions de PRL del Departament d’Interior.

 

Reconeixements mèdics

 

IAC-CATAC vam preguntar quantes persones s’han presentat als reconeixements mèdics que proporciona dins l’àmbit laboral el Departament d’Interior. Volem recordar que aquests reconeixements són voluntaris però que ajuden a l’empresa i al personal en la prevenció. El personal de pantalles de visualització de dades és cada tres anys. Ara que tot just hem passat la pandèmia i és un bon moment per reiniciar aquests reconeixements ens trobem que poques persones l’han sol·licitat. Des de IAC-CATAC volem recordar la importància en la prevenció que és realitzar periòdicament aquests reconeixements. Més informació aquí.

 

CIVICAT

 

Finalment, les obres previstes d’extracció d’aire amb el projecte del 2021 han decaigut. S’ha iniciat un nou projecte que està consensuat amb la propietat de l’edifici. Així doncs, amb la voluntat de fer les millores a la ventilació a la sala CIVICAT caldrà esperar una mica més per tal de veure’n els resultats. Esperem que hi hagi celeritat i es facin tots els tràmits ràpidament.

 

Protocol Violència Externa

 

Aprofitem aquest full informatiu per agrair la formació d’atenció al públic que està donant el Servei Català de Trànsit a les treballadores i treballadors que fan finestreta. Així doncs, es compleix el Protocol de Violència Externa que es va realitzar des de Prevenció de Riscos Laborals amb les representants sindicals.

 

Veure en PDF: Cataccrac CSSL SCT Juny 23