INTERIOR

DEPARTAMENT D’INTERIOR

Secció sindical de IAC-CATAC

La secció sindical de IAC-CATAC al departament és una eina que tenim els treballadors i treballadores per estar informats de les negociacions generals amb la Funció Pública, de les reunions amb recursos humans del departament , i dels òrgans de representació del comitè de Salut Laboral i la Comissió de Formació. Però, principalment, la secció sindical és una eina per a dur a terme les nostres reivindicacions i mobilitzacions.

La secció sindical de IAC-CATAC dona cobertura legal a les assemblees i mobilitzacions, concentracions, etc.

SERVEI CATALÀ DE TRANSIT

Contactes:

Coordinadora de la secció:

Isabel Asensio

Correu-e: interior@catac.cat

Tel. 93 317 31 51

Delegats de Prevenció CSSL: 

Isabel Asensio i Jordi Tarroc,

Correu-e: tarroc@hotmail.com (personal de PATL)

Delegat de Prevenció Laborals (personal de la Direcció General d’Emergències):

Sebastià Francia

Correu-e: sfrancia@gencat.cat

Delegat de formació:

Dani de los Cobos

Correu-e: iaccatacinterior@gmail.com

Delegats intercentres:

Ester Amaro i Àlvaro Orts

Correu-e:

caliope.ester@gmail.com alvaro.orts@gencat.cat

​Delegada de prevenció del Servei Català de Trànsit:

Encarna Campo

Correu-e: interior@catac.cat