El passat dia 27 de juny es va realitzar la reunió del Comitè de Seguretat i Salut -PATL-. Tot i ser una reunió molt tècnica us fem un breu resum dels punts més destacats.

IAC-CATAC hem portat a l’ordre del dia la revisió dels contractes de manteniment dels edificis del Departament d’Interior. Recordem que arran de la crisi de fa deu anys, la Generalitat es va vendre el seu patrimoni i entre altres hi havia força edificis del Departament d’Interior que van ser llogats per la pròpia Generalitat. Això comporta una sèrie de problemàtiques com és el fet del manteniment dels edificis. Hi ha reparacions que corresponen a l’Administració i n’hi ha d’altres que al propietari de l’edifici. En aquest sentit, la Generalitat contracta per lots el manteniment i externalitza, majoritàriament, aquest servei. IAC-CATAC denunciem que moltes vegades aquests contractes determinen que hi ha d’haver un mínim de persones per cobrir les tasques de manteniment i que, en alguns casos no es compleixen aquestes condicions. Per això, des de IAC-CATAC hem demanat que es faci una revisió d’aquests contractes i es garanteixi un mínim de personal ampliant la contractació de personal de manteniment. Tot i que la situació ideal és que el Govern recuperés el patrimoni i pogués fer les tasques de manteniment amb personal propi i fixe. La situació de molts edificis del Departament planteja que hi ha molta feina a fer. Seguirem treballant per millorar les condicions i la qualitat dels ambients de treball del personal de la Generalitat.

També cal destacar que amb el canvi de normativa feta pel RD 487/2022, de 21 de juny, de prevenció i control de legionel·losi que va entrar en vigor el passat 1 de gener de 2024 ha comportat una major activitat de prevenció i detecció de casos. És per aquest fet que durant aquest 2024 s’està ajustant les tasques de manteniment a la nova normativa. Caldrà reforçar les mesures preventives, que les realitzen el personal de manteniment. Raó de més de revisar i ampliar la plantilla de manteniment dels edificis del Departament d’Interior.

Pel que fa a l’edifici del carrer Bolívia s’hi està treballant en les mesures correctores, però la idea és executar una gran reforma a partir del 2025 i eliminar totes les possibles deficiències.

Queda pendent el trasllat provisional del personal que hi treballa.

 

Veure en PDF: Cataccrac PATL interior juny