RAE    

IAC-CATAC recordem que ara fa un any vam presentar la proposta de creació de places C/B 19 perquè considerem que es realitzen tasques del cos de gestió. Davant la negativa expressada en reunions anteriors a crear places C/B, comentem que la creació de places D/C 18 evitaria el desplaçament de les implicades en el concurs de trasllats i asseguraria la continuïtat del servei. Consideren que les places de RAE dels ENPEs són equiparables amb les de les escoles de capacitació agrària i que corresponen a un D o C 14. Treballaran aquesta requalificació a partir del juny. IAC-CATAC, com venim fent de fa temps, els hem traslladat que no considerem que les tasques siguin les mateixes ni que la responsabilitat sigui equiparable, tot i que no discutim el que puguin reclamar des dels centres de capacitació. Apunten que aquesta situació, com d’altres que afecten a altres col·lectius de Parcs, s’ha de resoldre en el marc de l’Agència, tot i que coincideixen que el marge de les Agències pel que fa a contractació de personal és cada cop més minso i proper al funcionament dels Departaments. Insistim en que el moment per resoldre-ho és ara, abans dels concursos de trasllat.

 

Places programa Xarxa Natura       

IAC-CATAC demanem si les persones que ocupen aquestes places poden comptar que amb la creació de l’ANACAT es dotaran places estructurals a les que podran optar. Ens responen que aquestes places programa es creen per respondre a unes necessitats concretes per les quals es demanaran uns resultats i que tenen una temporalitat determinada. Posem de manifest que les persones que les ocupen estan fent tasques d’estructura als Parcs de forma transversal, a més del que se’ls demana per Xarxa Natura. Que això comporta que es rebin ordres i  prioritats diverses. Demanem si està previst incorporar personal per donar continuïtat a aquestes tasques estructurals. Ens expliquen que s’està fent un esforç per detectar les necessitats a nivell de Departament i la creació de noves places i nosaltres els demanem que es tinguin en compte aquests casos.

 

ANACAT        

Tenen previst que l’ANACAT estigui operativa a 2025. Comentem que la situació del personal afectat ha canviat en relació al moment de la creació de l’Agència. Que actualment moltes de les persones afectades han passat a ser funcionàries de carrera amb els  processos d’estabilització i que els motius per passar a l’Agència ja no responen a les mateixes qüestions. Tenim un concurs de trasllat a sobre i pot suposar una fugida de personal cap a d’altres destinacions amb nivells més alts. S’ha de recordar que amb el pas a l’Agència les places quedaran congelades a la RLT.

 

Veure en PDF: Cataccrac Acció Climàtica reunió direcció de serveis