El dia 24 de maig es va celebrar una reunió extraordinària del Comitè Intercentres per tractar els temes que quedaven pendents d’anteriors reunions:

 

  1. Autorització d’inici de les negociacions de creació o modificació de complements:

1.1 Proposta de modificació i creació de complements de comandament de la Xarxa de Comunicacions de la DGAR (Coordinador de Sales, Tècnic i Territorial).

A la darrera reunió del Comitè es va informar que no s’autoritzaven els complements però divendres passat (19 de maig) finalment la comissió retributiva ho va autoritzar. Són 3 complements que afecten diferents categories dins d’agents rurals. La part social hem de donar resposta aquest divendres 26 de maig si estan d’acord amb aquest augment retributiu.

1.2 Proposta de modificació i creació de complements de lloc de la DGPEIS (EPAF, TEMH i TEOC).

La part social vam fer una sèrie de modificacions a la proposta inicial, ara la DGPEIS ha fet alguns apunts legals que s’han de modificar. Divendres, com a comitè, s’ha de donar una resposta al redactat final d’aquests documents:

EPAF

 La DGPEIS indica que volen fer desaparèixer la figura de responsable d’equip EPAF un cop es jubilin els actuals. La part social ens hi neguem perquè va ser una millora que es va aconseguir en els acords del 2001 i no volem que desaparegui. Volem mantenir la figura perquè ara que el personal és fixe és una bona oportunitat de promoció. La DGPEIS finalment accepta mantenir la figura i deixar-ho redactat tal i com està.

En les activacions de personal en casos de M0 es considera que una persona està activada des de que es localitza, com a màxim té 2 hores per poder arribar al lloc de treball. Es parla de fer-ho com antigament tenia establert el GEM: si t’activen i s’anul·la el servei es garanteixen cobrar 2 hores, si has arribat al lloc i s’anul·la el servei llavors es garanteixen 4 hores. Volen estandaritzar-ho per a totes les categories igual.

El perllongament de jornada vinculat al complement per als EPAF seria voluntari per M0 i M1 i obligatori per M2 i ME.

TEOC

 El nou complement s’incorporarà com un complement diferent al plus de rotació de torn, en concepte de complement d’emergències per a que pugui ser cobrat tant per les jornades reduïdes com pel personal de borsa.

El complement suposarà l’obligatorietat de quedar-se a cobrir dues hores si la sala està sota-mínims quan s’acaba la jornada o bé en el CCB fins que arribi el relleu (aquestes hores seran a cobrar). Si la persona vol allargar més de 2 hores seran de caràcter voluntari i les hores poden ser retribuïdes o a compensar.

Si una persona ha d’allargar obligatòriament, torna a entrar a la nit i no es respecta el descans de les 12 hores degut a l’allargament obligatori, aquesta persona haurà d’entrar més tard a la guàrdia per garantir el descans de 12 hores.

Si s’aprova el complement es cobraria a la nòmina de juliol, de forma retroactiva a 1 de juny de 2023. Per això la DGPEIS vol una resposta ja, per a fer tots els tràmits per poder-ho pagar en CF.

Es poden fer fins a 80 hores extres retribuïdes. Si passades aquestes hores no hi ha personal de borsa i hi ha mancances de personal, a partir de siscom 4 o bé en casos de pla de mobilitzacions M0,M1,M2 i ME es poden cobrar les hores extres tot i superar el límit d’hores.

 

2.Temes pendents de la DGPEIS de la reunió de 17 de maig:

2.1 Conflicte col·lectiu complement penositat/toxicitat conductors: punt inclòs a proposta del director general.

La DGPEIS ens indica que es tornarà a avaluar el magatzem de Sant Sadurní i que es farà també l’avaluació de riscos de tots els llocs de treball dels conductors de les diferents regions (edificis i magatzems). La part social indiquem que fa 2 anys que s’espera aquesta avaluació i que mentre no es tingui resposta es continuarà tirant endavant el conflicte col·lectiu, veient que la casa no vol pagar el complement de toxicitat i tampoc posa mesures per evitar l’exposició als tòxics dels treballadors i treballadores

La part social informem que PRL hauria de tenir resposta en un mes. També indiquem que si al comitè s’aprovés pagar aquest complement, es pot pujar a la CIVE i començar a cobrar-ho de forma ràpida. No caldria esperar que es resolgui el conflicte col·lectiu via judicial. La part social hem tornat a portar aquest tema al CI perquè el Director va dir que ho féssim així. RRHH ens informa que s’hauria de reduir el risc per protegir al treballador/a en comptes de pagar toxicitat però que de moment esperen al resultat de l’avaluació de riscos per prendre alguna decisió. Fins q PRL no faci l’avaluació indicant que hi ha un risc no es pot pagar ni minimitzar el risc. Però PRL no està fent l’avaluació i està encallat el tema. RRHH informa que indicaran a PRL que passin per totes les regions a fer la inspecció.

2.2 Petició de retirada de la convocatòria d’EPAF-GRAF i negociació d’acord de la categoria.

Aquest tema es parlarà dijous 25 de maig a la CIVE. RRHH diu que la figura GRAF laboral no està al conveni. La intenció és no efectuar cap mena de contractació perllongada en el temps, ni fer una nova categoria perquè és quelcom molt concret del GRAF per a aquest estiu, ja que a partir de l’any vinent aquestes funcions les faran bombers. La majoria de funcions són semblants als EPAF però amb algunes diferències importants: fan anàlisis de l’evolució del foc i condueixen dins del foc (que EPAF no pot fer-ho). Per això, han publicat 6 places per a 4 mesos a través de l’ATRI.

Es valorarà ser personal fixe amb experiència prèvia com EPAF. RRHH indica que no faran enrere amb aquesta convocatòria perquè hi ha una necessitat de personal i és perquè la campanya pinta molt complicada. No volen agafar personal de la borsa EPAF perquè les funcions són diferents i per això ho han publicat ATRI. IAC-CATAC indiquem que es denunciarà aquest procés selectiu perquè és una categoria que no existeix al conveni i a més no estan utilitzant al personal de la borsa d’EPAF per a fer aquestes contractacions. RRHH diu que hi ha una necessitat i ho volen resoldre així, de forma immediata. RRHH recorda que seran personal D1 però amb un complement de lloc de treball.

2.3 Pagament HHEE TEOC quan no es disposi de personal a les borses.

RRHH reconeix que l’ampliació de borsa arriba tard, però que és complicat fer una previsió de quanta gent hi ha disponible en una borsa quan apareixen 60 persones per regió. La part social indiquem que des d’octubre ja es va avisar (tant sindicats com els caps d’unitat de diferents regions) que a TEOCs no hi hauria personal per cobrir CF.

RRHH ha autoritzat a pagar hores extres quan les borses estiguin exhaurides per cobrir els sota-mínims de les sales, fins que s’incorpori la borsa exprés que proposen fer, fins a un màxim de 80 d’hores retribuïdes.

2.4 Proposta borsa “tipus pandèmia”

Hi haurà parcs que no tindran AOF perquè han quedat 40 places sense cobrir.

De conductors han quedat algunes places vacants a RETITE fins que estigui operativa la nova borsa la primera setmana de juliol.

En referència als TEOCs actualment hi ha 8 vacants de CF que no s’han cobert, més les incidències que puguin passar durant CF. La primer prova de la borsa en curs està programada per a meitats de juny i el curs de formació bàsica a finals de setembre.

 

La DGPEIS proposa fer una borsa exprés per a TEOCs com en pandèmia. Agafar les 80 persones que ja han tingut alguna relació amb la DGPEIS, convocar-les a entrevista i fer el curs bàsic de 45 hores de formació per incorporar-les l’1 de juliol. Mentrestant s’autoritzaria per cobrir totes les incidències amb hores extres retribuïdes. Un cop constituïda la borsa exprés llavors es tiraria de contractació i ja no d’hores extres.

IAC-CATAC estem totalment en contra del procés extraordinari de borses de TEOC que proposa la DGPEIS. Perquè podem entendre que en pandèmia es fes així ja que era una situació excepcional. Però campanya forestal no és una situació excepcional per a Bombers, ja se sabien les necessitats de personal des de l’octubre i la DGPEIS ha decidit no ampliar la borsa fins que ha sigut massa tard. Ara no podem acceptar que es contracti personal sense passar el procés selectiu pertinent. Estem parlant d’un lloc de treball de tècnic especialista i la idea no és omplir les sales amb gent per dir que es compleixen els mínims.

Els processos selectius garanteixen personal amb un mínim de formació i coneixements perquè no recaigui tot el pes de la formació del nou personal en els TEOCs que estan de guàrdia, i menys encara amb una CF tan dura com sembla que serà aquesta.

IAC-CATAC ENS NEGUEM a realitzar aquest procés extraordinari de borsa i PROPOSEM fer el procés normal d’ampliació de borsa de TEOC, que el personal s’incorpori quan estigui operatiu i mentrestant es cobreixin els sota-mínims generats per la mala planificació de la DGPEIS amb hores extres del personal estructural. En canvi, UGT ha donat el seu vistiplau a aquesta borsa exprés perquè accepten les excuses del Departament que es tracta d’una situació excepcional el fet que hi hagi una campanya forestal, en fi.

2.5 Epígraf cotització accidents TEMH: canvi d’epígraf i regularització d’ofici.

Hi ha dues sentències del TSJC d’un treballador que era operador de vol d’Agents Rurals on presentant un certificat de les funcions realitzades al INSS se li va reconèixer la jubilació anticipada. Es proposa que l’operador de vol de bombers que es troba en el mateix cas demani el certificat de funcions a RRHH i li facilitaran per a presentar-ho a l’INSS que ho hauria d’acceptar.

TORN OBERT

Es planteja que els acords de bombers, que estan en negociació, l’opció de no supeditar els APs al risc d’incendi. Es proposa que si aquests acords s’acaben signant es revisaran els APs del personal laboral perquè no pot ser que siguin condicions més restrictives que als bombers.

 

IAC-CATAC estem molt decebuts amb les propostes de la DGPEIS per al personal laboral del Departament i és per això que convoquem una concentració als Serveis Centrals d’Interior el proper dimarts 30 de maig al matí.