SALUT LABORAL

La Salut Laboral, és una part important de l’acció sindical que desenvolupa la IAC-CATAC. ​

en aquest sentit els objectius pels que treballem són:​

  • promoure una cultura entre els treballadors/es

  • control continuat de les condicions laborals

  • denúncia dels incompliments de la normativa vigent sobre la matèria

  • intervenció en les negociacions

  • fomentar i desenvolupar la participació dels treballador@s

Normativa:

Enllaços d’interès:

 

Informació dels diferents comitès:

DEPARTAMENTS: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural – Acció Exterior i Unió Europea – Cultura – Drets Socials – Economia i Hisenda – Educació – Empresa i Treball – Igualtat i Feminismes – Interior – Justícia, Drets i Memòria – Presidència – Recerca i Universitats – Salut – Territori

ORGANISMES AUTÒNOMS: Agència Catalana de Consum (Empresa i Treball) – Agència Tributària de Catalunya – Servei Català de Trànsit (Interior) – Servei d’Ocupació de Catalunya (Empresa i Treball) – Síndic de Greuges de Catalunya

EMPRESES PÚBLIQUES: Agència Catalana de l’Aigua – Agència de l’Habitatge de Catalunya – AGAUR – Forestal Catalana – ICEC ​- INCASÒL – Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya – IRTA – Ports de la Generalitat – Servei Català de la Salut (CATSALUT) – Servei Meteorològic de Catalunya

informació sobre conceptes bàsics:

PREVENCIÓ: conjunt de mesures adoptades o previstes en totes les faseds de l’activitat de l’empresa, amb la finalitat d’evitar o disminuir e​​ls riscos derivats del t​reball.

RISC LABORAL: la possibilitat que un treballador@ pateixi un determinat dany derivat del treball. Per qualificar un risc, des de el punt de vista de la seva gravetat, s’han de valorar conjuntament la probabilitat que es produeixi el dany i la severitat de les conseqüències.

DANYS DERIVATS DEL TREBALL: són les malalties, patologies o lesions sofertes a la feina.

EQUIPS DE TREBALL: són qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzats en el treball.