El Govern de la Generalitat de Catalunya aprovarà en breu un Acord de Govern per redactar un Decret Llei que possibiliti una promoció interna especial i exclusiva, atenent així a la petició que IAC-CATAC va fer el passat novembre del 2021, en què demanàvem una promoció interna especial amb valoració exclusiva de mèrits per al personal funcionari de carrera. Però Funció Pública s’hi va negar a què fos de mèrits exclusivament.

 
 
 
 

En aquest sentit, després de les negociacions amb Funció Pública, aquesta prepara una promoció interna especial, amb els temaris reduïts de les oposicions d’estabilització:

 

Temaris Cossos Generals

Temaris Cossos Administració Especial

 
 

COS GENERAL – TEMES

C2 (D) – 8

C1 (C) – 13

A2 (B) – 26

A1 (A) – 30

 

Si tot va segons el previst, es publicaria abans de final d’any.

 

S’ha aconseguit també que la promoció del cos C2 (D) al C1 (C) i de l’A2 (B) a l’A1 (A) serà exclusiva quedant-se al mateix lloc de treball i requalificant la plaça, és per això que cal la modificació legislativa.

 

Cal destacar que del C2 al C1 hi haurà una exempció de titulació amb 10 anys de serveis prestats, com ja s’estableix al Decret Legislatiu 1/1997. IAC-CATAC hem demanat el mateix tractament per a la resta de promocions internes dels altres cossos. Funció Pública diu que no té la mateixa habilitació normativa, però hi seguirem insistint.

 

Properament, en l’àmbit de la CIVE es publicaran els temaris reduïts per al personal laboral.

 

IAC-CATAC hem demanat que la promoció interna del cos C1 a l’A2 la poguessin realitzar els funcionaris i funcionàries de la convocatòria 229, els darrers que han fet una promoció interna anterior als canvis de normativa que hi ha hagut amb el RD 14/21 i la Llei 20/21. De moment la resposta és negativa.

 

També hi haurà un concurs de trasllats del personal funcionari i un concurs de canvi de destinació del personal laboral que estaran estructurats en dues fases per donar garantia al personal funcionari actual que podrà concursar a totes les vacants.