Durant aquest mes de desembre l’Àrea de Prevenció i Salut Laboral de Funció Pública ens ha reunit en tres ocasions (ja es coneguda la dita “tot el que no facis durant l’any ho hauràs de fer l’últim mes”). Tenint en compte la seva important “càrrega de treball” i els múltiples dies de vacances i ponts amb prou imaginació s’ha aconseguit disposar de 10 dies de treball. Molts temes i moltes preses per tancar-les. En les diferents reunions del mes hem abordat aquest problema i, a l’efecte, l’Administració ha elaborat una proposta de calendari per al 2023 atapeït de cites.

Us fem un breu resum dels principals temes tractats:

– Sobre el model de gestió de la prevenció als edificis de la Generalitat ocupats per diferents departaments, cas de Girona, de Terres de l’Ebre i, per descomptat, l’edifici del Districte Administratiu, la IAC-CATAC demanem que l’Administració tracti per igual a tots el treballadors i treballadores que realitzen les seves jornades de treball en aquests edificis, siguin del Departament que siguin. Es curiós l’intent de diferenciar els treballadors/es del Districte Administratiu de la resta. Estarem pendents als moviments en matèria de salut laboral que Funció Publica implementi en el DA. Per la nostra banda, estem oberts a treballar qualsevol proposta sempre que aquesta respecti les regles. Si es volen canviar, parlem-ne.

– La IAC-CATAC hem demanat en vàries ocasions un check-list que faciliti l’autoavaluació de riscos en les jornades que es fan mitjançant teletreball. Sembla ser que, finalment, l’Administració està acabant d’enllestir-lo. Serà un qüestionari per a la identificació de factors de risc del lloc de treball habitual. Nosaltres entenem que la seguretat del treballadors i treballadores és important, tant sigui en les seus oficials com en els llocs que s’esculli. La IAC-CATAC hem demanat la realització de les avaluacions psicosocials en les jornades de teletreball, on les condicions i les exigències d’aquesta “nova” forma de treball són diferents i molt variables.

– La IAC-CATAC hem demanat que un cop la pandèmia ha acabat per Decret i que tothom fa les seves jornades de treball presencial de manera normalitzada, s’actualitzin i es tornin a fer els simulacres i es revisin els diferents plans d’autoprotecció.

– Fa un any que la nostra organització va demanar que es fes servir la ben engreixada maquinària del teletreball per tal d’aplicar-la com a mesura d’adaptació de llocs de treball per a persones que ho necessitin, per exemple, persones amb mobilitat reduïda o limitada. A hores d’ara continuem sense resposta.

– En aquest últim trimestre s’han començat a realitzar les Auditories del Sistema de gestió de la Prevenció dels diferents departaments. Donat el número de departaments i la complexitat de les actuacions, no disposarem de la foto final fins d’aquí uns mesos; no ens atrevim a posar-li data, ja sabem com tracta FP el calendari. Restem a l’espera de la presentació en els diferents comitès de seguretat i salut dels informes de les auditories finalitzades

– Funció Publica ha presentat els estudis de sinistralitat dels any 2020 i 2021. Donat la minsa activitat realitzada en els llocs de treball de forma presencial o en els desplaçaments a la feina, els accident laborals han tingut una important davallada. Ens alegrem que els accidents laborals hagin disminuït encara que no sigui per acció de la Generalitat.

– L’Administració porta gairebé dos anys amb la pretensió de redactar un nou protocol de prevenció, actuació i resolució de situacions d’assetjament psicològic. Tots tenim present mediàtics exemples que han posat de manifest que l’actual no funciona, ni resolt adientment els casos declarats. Si Funció Pública no fa un gir de timó, com reclamem des de fa anys, la futura nova redacció tampoc funcionarà, atès que no aporta cap solució i manté la mateixa nul·la capacitat per eradicar aquesta infame pràctica. Per la nostra part treballarem tot el que calgui per aconseguir un protocol que realment sigui eficaç contra l’assetjament a la nostra organització.

– La IAC-CATAC hem demanat l’elaboració d’un protocol de resolució de conflictes interpersonal. Pensem que és del tot necessari tenir una guia de com procedir per resoldre aquests problemes. Creiem que un bon protocol ens permetrà tenir eines que ens ajudin a resoldre conflictes que amb el protocol d’assetjament, mai s’arriben a gestionar de manera adequada.

 

Veure el document