CONCURS OPOSICIÓ D’ESTABILITZACIÓ

VALORACIÓ DEFINITIVA

                       

El 18 de desembre s’han publicat els acords dels tribunals qualificadors dels processos d’estabilització 600, 700 i 650 juntament amb els llistats de la valoració definitiva de mèrits, els resultats de les proves de llengua catalana com a requisit, el resultat del concurs oposició i la proposta de nomenament o contractació segons el procés. Aquests llistats es poden consultar, únicament, al portal de l’aspirant.

INFOCATAC concurs oposició valoració definitiva

Tot seguit us deixem un quadre explicatiu de cada annex que es troba al portal de l’aspirant segons les publicacions dels acords dels tribunals:

E-TAULER CONVOCATÒRIA 600

E-TAULER CONVOCATÒRIA 700

    

E-TAULER CONVOCATÒRIA 650

Les persones aspirants, aptes i no aptes, poden interposar un Recurs d’Alçada davant l’òrgan que dicta l’acte, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació a l’e-tauler. Aquest tràmit s’ha de fer exclusivament via telemàtica segons les bases de la convocatòria.

El tràmit es troba en el següent enllaç: “Presentació de recursos administratius contra  resolucions i actes en procediments de la Direcció General de Funció Pública

Les persones que consten als annexos 3 i 7 de les convocatòries, no aptes per manca de requisits o bé han d’acreditar el requisit de la titulació, poden interposar un Recurs Administratiu de Reposició, en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la publicació, exclusivament per la via telemàtica següent: Presentació de recursos administratius contra  resolucions i actes en procediments de la Direcció General de Funció Pública.

Properament es publicaran les places que aniran a l’acte d’adjudicació, així com la data d’aquest acte. La previsió és que les places es publiquin abans de la finalització de l’any 2023 i els actes d’adjudicació vagin durant la primera quinzena de gener de 2024.

Des de IAC-CATAC esperem que aquests procés no s’endarrereixi més i finalitzi amb les dates previstes, donat que un cop finalitzi aquest procés d’estabilització començaran, durant el 2024, tres processos que aniran esglaonats al llarg de l’any: la promoció interna especial, el concurs de trasllats i de canvi de destinació (ambdós amparats per la Llei 8/23) i la convotòria d’oposicions ordinàries.