El dimecres 24 de maig s’ha reunit el grup de treball d’estabilització depenent de la MEPAG i s’han tractat principalment els aspectes tècnics de la repetició de les proves del concurs oposició d’estabilització, que aquest cop l’Administració ha volgut informar als presents a la mesa, conscients dels gravíssims errors que van cometre als exàmens del 29 d’abril i que van suposar que IAC-CATAC demanés la dimissió de la Consellera de la Presidència. Aquests són els temes que hi hem tractat:

 

Concurs oposició d’estabilització

La repetició dels exàmens del concurs oposició d’estabilització es realitzaran els dies 1 i 8 de juliol. El dia 1 per a les convocatòries 643, d’agents rurals, 650 d’àmbit d’execució penal i 700 de personal laboral transversal. I el dia 8 de juliol, la convocatòria 600, de personal funcionari. És important destacar que els exàmens seran realitzats íntegrament per personal de la Generalitat de Catalunya. De fet, a l’ATRI està la convocatòria de la borsa de personal col·laborador per a ser vigilant/responsable d’aula/coordinador i donar-s’hi d’alta. Aquest personal, exclusiu del cos de funcionaris de carrera i de les categories de laborals fixos, cobrarà en base al decret de dietes –DECRET 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó del servei– on les quanties es troben en l’annex V.

IAC-CATAC hem demanat que el personal que ha de repetir l’examen, per la incompetència del Departament de la Presidència en l’organització de les proves, tingui, com a mínim un permís especial per a la realització de la prova, més enllà del que van donar per al dia 29, que permeti tenir temps de revisar els temes amb una setmana o similar. L’Administració descarta totalment aquesta proposta i ho deixa tot a una indemnització. Una indemnització d’ofici que queda pendent d’estudi jurídic de com es realitzarà i la quantia que correspondrà a cadascú. Qualsevol indemnització no podrà compensar el patiment, angoixa i ràbia de totes les persones opositores. En principi, l’Administració contempla una quantia única per a tothom i donar-la abans de les proves. Restem a l’espera de més informació que anirem reclamant i us passarem tot seguit.

El que està clar és que l’Administració ha de complir les bases de la convocatòries dels 4 processos selectius publicats en convocatòries separades. En aquest sentit, l’article 6.9 i 7.1 s’han de complir sí o sí per a cada una de les quatre convocatòries. Recordem que IAC-CATAC pel que fa al punt 7.1 de les bases comunes de les convocatòries no el vam signar perquè no contemplava la possibilitat que el personal que ha combinat dos cossos o categories diferents al llarg dels anys no es podia presentar a concursos oposicions diferents.

 

Promoció interna

Després de la publicació al DOGC de la Llei 8/23, Funció Pública ja podria fer la convocatòria d’aquesta. Cal recordar que IAC-CATAC, al novembre del 2021, ja vam demanar que aquesta promoció interna es realitzés per concurs de mèrits i que hem anat reiterant en cada una les reunions, proposta que FP va descartar. Aquesta no és la promoció interna que volíem, però sí que és pel nombre de places i condicions la millor que hi ha hagut mai. Es realitzarà en les mateixes condicions que el concurs oposició d’estabilització. És a dir, amb temari reduït, exàmens tipus test no eliminatoris entre sí, teòric i pràctic, i mèrits d’experiència, català, ACTIC i oposicions aprovades sense plaça. Aquesta convocatòria de promoció interna, però, està en fase d’estudi de les places que es convocaran. La promoció interna excepcional és per a tots els cossos –generals i específics- que tenen un cos immediatament superior i es queden al mateix lloc de treball només les promocions de gestió a superior i d’auxiliar a administratiu. La convocatòria especial de promoció interna serà del 45% del total de places convocades als processos d’estabilització. La relació de cossos amb promoció interna amb el número de places convocades en l’oferta d’ocupació pública d’estabilització és la següent:

 

Places convocades als processos d’estabilització
Subgrup Cos Places
A1 Cos de titulació superior, arquitectura 46
A1 Cos superior d’administració, escala superior d’administració general 866
A1 Cos de titulació superior, enginyeria de telecomunicacions 3
A1 Cos de titulació superior, enginyeria agrònoma 33
A1 Cos de titulació superior, enginyeria de camins, canals i ports 3
A1 Cos de titulació superior, enginyeria de forests 14
A1 Cos de titulació superior, enginyeria industrial 18
A1 Cos de titulació superior, salut pública 62
A2 Cos de gestió d’administració, escala de gestió d’administració general 758
C1 Cos administratiu, escala administrativa 970
C1 Cos tècnic d’especialistes, analistes de laboratori 7
C2 Cos auxiliar d’administració, escala auxiliar administrativa 2.881
Total 5.661

 

 

Aquesta convocatòria arribarà passat l’estiu i no de forma imminent com s’esperava. Tan bon punt hi hagi més notícies un n’informarem.

 

Concurs de trasllats

Queda pendent dels processos, el que està en curs -concurs oposició d’estabilització- i el que s’ha de convocar -promoció interna-, per tant, el calendari del concurs de trasllats, previst a finals d’any, ja no queda tan clar. Més endavant es concretarà el nou calendari.

 

Subalterns

Segons la web de Funció Pública la segona quinzena de maig s’ha de publicar la resolució d’anul·lació del procés de la convocatòria 243. Així doncs, encara queda pendent. Tan bon punt s’anul·li es farà un retorn de les taxes d’inscripció. IAC-CATAC insistim que la següent convocatòria ha de regular-se en les mateixes condicions que el concurs oposició d’estabilització, ja que no s’hi han convocat places, i que aquestes places es corresponguin més quantitat al torn lliure. Exigim que es convoqui el nombre de places de la 243. En la propera reunió del grup de treball aprofundirem més en aquests aspectes.

Altres temes que s’han tractat abastament en aquesta reunió fan referència a l’estabilització del personal docent que depèn del Departament d’Educació i que es poden trobar als fulls informatius d’USTEC-STEs-IAC.

 

IAC-CATAC defensem totes les treballadores públiques!

 

Veure em PDF: Cataccrac grup de treball mepag 24 maig