El 18 d’octubre hem tingut una nova reunió del grup d’estabilització. Els temes que volia tractar IAC-CATAC eren molt ambiciosos, però molts d’ells encara hauran d’esperar, perquè el procés de negociació és llarg i complicat.

CONCURS OPOSICIÓ D’ESTABILITZACIÓ

Com ja us havíem avançat, aquesta setmana es publicarà la valoració provisional de mèrits. També cal tenir en compte que s’han presentat al·legacions i recursos que havien de tenir resposta. Algunes de les respostes poden modificar enunciats o plantilles ja publicades, i, per tant, també llistes de qualificacions de la fase d’oposició. Tot això, es publicarà en el mateix acte administratiu, i comportarà, com no pot ser d’altra manera, una reobertura de termini d’al·legacions i recursos. No tenim dades de l’afectació i per tant, haurem d’esperar a la publicació.

Aquests resultats s’hauran d’analitzar i valorar per aconseguir que totes les persones en situació de frau de llei estabilitzin i tothom tingui continuïtat.

Per altra banda, us recordem que les bases (art. 11.2) estableixen que les persones que aconsegueixin plaça en aquest procés aniran, TOTES, a l’ACTE D’ADJUDICACIÓ.

IAC-CATAC ja vam demanar en dues reunions anteriors d’aquest grup la modificació d’aquest punt, ja que l’acord que vam signar d’estabilització establia que totes les persones que passessin els PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ, en la mesura del possible, es quedarien al lloc de treball que ocupen interinament. Això ja no es pot modificar, perquè seria una modificació substancial de bases que perjudicaria greument el procés.

IAC-CATAC hem demanat que es publiquin tots els enunciats i plantilles de totes les proves i ens han respost que es farà properament.

Hem demanat la situació del pagament per a la indemnització per responsabilitat patrimonial com a conseqüència de la repetició de les proves. Encara pendents de l’informe preceptiu de la Comissió Jurídica Assessora.

CONCURSOS DE TRASLLATS

Seguim en el procés de negociació. S’estan valorant totes les propostes per tal d’aconseguir les millors bases possibles que realment aconsegueixin que les persones puguin ser valorades objectivament i tothom obtingui una destinació definitiva.

OFERTES DE CONCURS OPOSICIÓ ORDINÀRIES i Cos SUBALTERN

IAC-CATAC hem exposat el greuge que ha patit aquest col·lectiu, ja que se li ha suprimit una convocatòria (243) i tampoc han tingut opció de concurs oposició d’estabilització. La nostra demanda és que tinguin un procés ordinari l’abans possible i el màxim similar amb el procés d’estabilització. Funció Pública està estudiant aquesta especificitat i les nostres propostes i ens donarà retorn, però també apunta que anirà dins el grup de les convocatòries de la resta d’ofertes ordinàries.

En relació a les ofertes ordinàries hem de tenir en compte les ofertes publicades del 2021, 2022 i 2023 i l’afectació de la fi de nomenaments de 3 anys que es fan iniciar arrel de l’ICETAZO al juny de 2023. Aquestes convocatòries es començaran a publicar a finals d’any/inici 2024. No tenim encara calendari ni cossos que es preveu convocar.

CONCURS DE MÈRITS AUXILIAR DE GERIATRIA

Ahir es van publicar la valoració definitiva de mèrits i la proposta de contractació de personal laboral fix. En la segona quinzena d’octubre serà l’adjudicació de places i formalització de contracte laboral fix a primers de novembre.

Veure en PDF: Cataccrac grup de treball mepag 18 oct