Reunió Grup de Treball d’Estabilització de la MEPAG

29 DE NOVEMBRE DE 203

 

VEURE PDF

 

El dimecres es va reunir el grup de treball d’estabilització depenent de la MEPAG, tot seguit us en fem un breu resum dels aspectes més destacables:

CONCURS OPOSICIÓ D’ESTABILITZACIÓ

Es preveu que la publicació definitiva dels llistats de mèrits sigui la setmana de l’11 al 15 de desembre. Posteriorment, es publicarà la proposta de nomenament i la convocatòria dels actes d’adjudicació de places. Amb aquestes convocatòries s’han de publicar les places ofertes per triar a l’acte d’adjudicació.  IAC-CATAC creiem que donat l’endarreriment, el més lògic és que es realitzin passades les festes de Nadal, per tal que cap persona vegi afectada la seva vida si es realitzen entre mig.

INDEMNITZACIÓ PER CESSAMENT O ACOMIADAMENT

Les persones que no hagin superat els processos de selecció i que vegin finalitzada la seva relació amb la Generalitat de Catalunya tindran dret a la indemnització de 20 dies per any treballat, màxim 12 mensualitats, que fixa l’article 2.6 de la Llei 20/21. Una indemnització irrisòria pel personal en frau de llei que es podria haver lluitat perquè fos més, però que els sindicats signants del pacte de juliol de 2021 ja van veure correcte. Es corrobora, però que aquesta extinció de relació laboral, encara que sigui d’un dia, comportarà el dret a rebre aquesta indemnització. Per altra banda, seguim negociant que cap persona es quedi fora com a conseqüència de l’estabilització.

PROMOCIÓ INTERNA (PIE)

La convocatòria de la promoció interna especial, per la que tant ha lluitat IAC-CATAC i que es va aconseguir que fossin el 45% de les places ofertes dels dos processos d’estabilització està prevista per al desembre o gener. Aquesta serà amb les mateixes condicions que el concurs oposició d’estabilització (la mateixa reducció del temari, amb dues proves tipus test, una teòrica -25 punts- i una pràctica -35punts- en la fase d’oposició i en la fase de concurs es valoren els serveis prestats, superació sense plaça d’un procés selectiu, certificats de llengua catalana i certificats ACTIC). La realització dels exàmens, aleshores, serien cap a la primavera del 2024.

CONVOCATÒRIA OPOSICIONS ORDINÀRIES

La previsió és que es comencin a convocar processos d’oposició ordinària a principis del 2024 i la realització dels exàmens passat estiu. Aquests processos aniran esglaonant les convocatòries, ja que no serà una única sinó que s’anirà realitzant per cada cos i categoria. IAC-CATAC hem demanat que no es realitzin els exàmens el mateix dia ja que l’excepcionalitat de l’estabilització ja no serà excusa per a Funció Pública de fer-ho. D’altra banda, IAC-CATAC hem demanat què passarà amb el personal dels cossos que no tenen Oferta d’Ocupació Pública 2021, 2022 i 2023 i que, per la Llei 20/21 tenen la limitació contractual d’un nomenament de màxim 3 anys. Gràcies a la nostra insistència, està prevista que surti a principis de l’any 2024 l’OOP 24 per encabir aquests cossos i poder donar l’oportunitat al personal ja adscrit a la Generalitat de Catalunya de poder-se presentar, en actiu, a aquestes oposicions. Cal recordar que mentre dura el procés selectiu s’atura el límit dels 3 anys del nomenament o contracte i aquest finalitza amb la fi del procés del cos respectiu.

Pel que fa al cos de subalterns, que van veure anul·lada la seva oposició, i que tampoc ha tingui concurs oposició d’estabilització, IAC-CATAC seguim negociant un procés amb les mateixes condicions i amb el màxim nombre de places. Esperem que aquest sigui una realitat l’abans possible tal com hem parlat.

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

La responsabilitat patrimonial d’ofici de la Generalitat de Catalunya per la repetició de les proves del concurs oposició d’estabilització del dia 29 d’abril de 2023 s’està tramitant, després que hagi finalitzat el termini de presentació de la declaració responsable d’assistència a les proves. IAC-CATAC exigim que es pagui l’abans possible.

CONCURS DE TRASLLATS

La negociació de les bases d’aquests processos encara s’està realitzant. Està sent força complicada. Esperem finalitzar la negociació en breu i aconseguir el millor acord possible.

Pel que fa al calendari, serà esglaonat al llarg del 2024 i anirà en funció, en part, de la resolució de la PIE.